Fractie Tonnaer: ‘Toewijzing sociale huurwoningen geen taak projectontwikkelaars’

HOORN – Dat schrijft de Fractie Tonnaer Hoorn in een brief aan het college van Hoorn. In West-Friesland zijn de meeste sociale huurwoningen in het bezit van twee gemeentelijke woningbedrijven en zes woningcorporaties. Deze huurwoningen hebben een maximale huur van € 752,- per maand en worden enkel toegewezen aan huurders die gezamenlijk een jaarinkomen van maximaal 40.000 euro hebben.

Vraag hoger dan aanbod

De vraag naar sociale huur en goedkope koopwoningen is al jaren erg hoog in West-Friesland en dat heeft geleid tot een groot tekort aan sociale huurwoningen. De gemeente Hoorn vraagt daarom van projectontwikkelaars dat zij tenminste 30% goedkope huur- en koopwoningen bouwen bij hun bouwprojecten.

Maar Fractie Tonnaer heeft van de Stichting 172 min i.o. informatie gekregen dat de toewijzing van de sociale huurwoningen die door projectontwikkelaars worden gebouwd door deze zelfde projectontwikkelaars worden toegewezen terwijl de meeste projectontwikkelaars nauwelijks kennis en ervaring hebben van deze materie. Roger Tonnaer zegt hierover: “Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen gelden voorwaarden zoals een inkomenstoets en dient een wachtlijst van woningzoekenden bijgehouden te worden.”

Fractie Tonnaer stelt, om te voorkomen dat de toewijzingen van sociale huurwoningen verbrokkelt over diverse projectontwikkelaars en woningcorporaties, een aantal vragen aan het college van Hoorn.

  1. Bent u met ons van mening dat de toewijzing van sociale huurwoningen geen kerntaak is van projectontwikkelaars en vanwege kennis en ervaring beter uitgevoerd kan worden door woningcorporaties?
  2. Deelt u onze mening dat voorkomen moet worden dat toewijzing van sociale huurwoningen in West-Friesland verbrokkelt over diverse organisaties en bedrijven?
  3. Wilt u zich ervoor inspannen dat projectontwikkelaars de toewijzing van sociale huurwoningen in handen geven van Woonmatch West-Friesland?
  4. Bent u het met ons eens dat voor woningzoekenden het overzichtelijk en efficiënt is wanneer één organisatie is belast met inschrijving en toewijzing van sociale huurwoningen in West-Friesland?

Reageer op dit onderwerp