Overheid gaat bedrijven straks verplichten om zonnepanelen op daken te monteren

WEST-FRIESLAND – De overheid gaat straks de gemeenten handvatten geven om bedrijven te verplichten om zonnepanelen op de daken te installeren. Met het wijzigen van het Besluit bouwwerken leefomgeving wil het kabinet meer gebruikmaken van de mogelijkheid om nog verder te verduurzamen.

Het kabinet zegt dat overheidsinterventie in de vorm van regelgeving gewenst is op dit onderwerp zodat er juridisch bijgestuurd kan worden in die gevallen waarin deze verandering naar een meer duurzaam gebruik van daken niet van onderop wordt opgepakt.

Door de keuze voor lokaal maatwerk wordt ook mogelijk gemaakt dat de verplichting gericht gaat gelden voor bepaalde locaties en daken. Wanneer een dak bijvoorbeeld door de ligging ongeschikt is voor duurzaam gebruik, of er op de locatie geen vraag naar duurzame energie is (omdat er bijvoorbeeld al een andere bron is), is het niet proportioneel om toch maatregelen aan het dak te moeten treffen. Alleen op het lokale niveau kunnen deze afwegingen meegenomen worden in het vormgeven van de regel.

De verwachting is dat de komende jaren nog veel meer nieuwe én bestaande daken van zonnepanelen, vegetatie en andere duurzame oplossingen voorzien zullen worden. Op basis van bestaande en nieuwe regelgeving, en omdat burgers, bedrijven en overheden vrijwillig veranderingen in de gebouwde omgeving aanbrengen. Deze wijziging is bedoeld om gemeenten de mogelijkheid te geven juridisch bij te sturen in gevallen waarin deze verandering niet van onderop wordt opgepakt.

Niet alle daken geschikt

Niet alle daken van bedrijven zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren, daken worden veelal gebruikt om de grote units van aircosystemen op te plaatsen of is de constructie niet berekend op montage van vele zonnepanelen. Daarnaast stellen ook verzekeringsmaatschappijen steeds strengere voorwaarden voor montage van zonnepanelen op bedrijfsdaken, dit vanwege de brandveiligheid van zonnepanelen.

Reageer op dit onderwerp