Gemiddelde verkoopprijs huizen West-Friesland met 19% gestegen laatste kwartaal 2020

WEST-FRIESLAND – De gemiddelde verkoopprijs van een verkoopprijs van een woning in West-Friesland is in het laatste kwartaal van 2020 met 19% gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal 2019. In West-Friesland werden in het vierde kwartaal 358 huizen verkocht, 9% minder dan in het vierde kwartaal 2019.

Door de enorme krapte op de woningmarkt zal in 2021 de prijs van een koopwoning enkel nog verder toenemen. NVM-voorzitter Onno Hoes refereerde een jaar geleden aan het begrip woningnood om daarmee aan te geven dat naar de huidige maatstaven de overheid (wederom) een sterkere rol moet nemen in de planning van de woningbouw.

Bijna alle politieke partijen hebben nu gelukkig veel aandacht voor dit maatschappelijke vraagstuk en het probleem erkend in hun verkiezingsprogramma’s. Goede voornemens zijn het begin, maar de woningmarkt schreeuwt om actie. We hebben écht een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat ze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken. Naast het bestrijden van de coronacrisis en het aanjagen van de economie moet het volgende kabinet de woningmarkt als de derde prioriteit integraal aanpakken. Bovendien leveren woningbouw, woninginrichting en infrastructuur een belangrijke bijdrage aan een duurzame en gezonde samenleving.” aldus Hoes.

Speerpunt van het rijksbeleid is het verhogen van de bouwproductie naar minimaal 75.000 nieuwbouwwoningen in de periode tot 2025. In de ramingen in het rapport van de ABF Research loopt hiermee het woningtekort pas in 2035 terug tot een aanvaardbare 2,1%. Veel deskundigen zijn het er dan ook over eens dat 100.000 nieuwbouwwoningen de maat moet zijn. In 2020 hebben we net de 75.000 nieuwbouwwoningen gehaald. Dat is dus niet voldoende en blijft een druppel op een gloeiende plaat, waardoor het grote woningtekort verder is gestegen, volgens het NVM.

Reageer op dit onderwerp