Extra geld beschikbaar werkgevers voor subsidieregeling Tel mee met Taal

WEST-FRIESLAND – Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers. In verband met de coronacrisis is er dit jaar eenmalig 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is. Ook nieuw dit jaar is dat er subsidie kan worden aangevraagd voor werknemers in Caribisch Nederland. En subsidieontvangers krijgen nu langer de tijd om de activiteiten af te ronden: de bestedingstermijn van de subsidie is verlengd van 12 naar 18 maanden.

De subsidieaanvraagperiode is per 1 januari geopend. De aanvraagformulieren staan vanaf 1 februari online. Aanvragen kan tot en met 28 februari 2021.

Werkgevers

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers. Dit geldt ook voor ZZP’ers die voor het bedrijf werken, of andere werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan. Denk aan tijdelijke arbeidsplaatsen, proefplaatsen, beschut werk, et cetera.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Beschikbare bedragen

Een subsidieaanvraag mag maximaal €125.000 bedragen en er is sprake van een eigen bijdrage door de werkgever. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een opleidingstraject.

Meer informatie

Meer informatie over Tel mee met Taal en de subsidieregeling is te vinden op: www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Reageer op dit onderwerp