Ook in 2021 kunnen starters op de woningmarkt gebruikmaken van de starterslening in Opmeer

OPMEER – Met de starterslening worden de mogelijkheden van een starter op een koopwoning in Opmeer vergroot. De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen. Iedereen in de gemeente Opmeer die nog niet eerder een woning heeft gekocht, kan in 2021 een starterslening aanvragen.

Hoogte starterslening

De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van het inkomen en de aankoopkosten van een woning. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koopprijs of koop-/aanneemsom, inclusief verbeterkosten/meerwerk, met een maximum van € 35.000,-.

De koopprijs of koop-/aanneemsom van de woning, inclusief verbeterkosten/meerwerk is daarnaast niet hoger dan € 260.000,- (prijspeil 2021).

Starterslening aanvragen

De Starterslening wordt in opdracht van de gemeente door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt. Via www.opmeer.nl/starterslening kunnen inwoners van de gemeente Opmeer een aanvraag indienen. De gemeente toetst deze aanvraag en bij goedkeuring kan men via www.svn.nl de daadwerkelijke starterslening aanvragen.