Sociale leven door corona zwaar onder druk

WEST-FRIESLAND – Door de lockdown en alle maatregelen om het coronavirus te bestrijden, staat de sociale kwaliteit serieus onder druk. Dat vereist meer dan maatregelen die inkomensondersteuning bieden, maar ook nadrukkelijk steun aan en investeringen in de sociale verbanden van mensen en redzaamheid van mensen. Het sociaal werk is daar onmisbaar in. Dat zegt Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie op vragen over de impact van de coronapandemie op sociale kwaliteit van het dagelijks leven.

Aan de hand van het concept sociale kwaliteit is de impact van de coronapandemie in kaart gebracht. Bij sociale kwaliteit spelen vier condities een rol: sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment. De coronacrisis maakt nieuwe groepen kwetsbaar en raakt oude groepen vaak extra hard. De overheid organiseert veel solidariteit maar kan niet alle gaten vullen. Het is dan ook hoopvol dat de crisis ook de sociale basis activeert. Mensen ontdekken dat ze samen redzamer zijn dan ze dachten. Het versterken van die herontdekte redzaamheid is een belangrijke opdracht voor de komende tijd,” aldus Janny Bakker-Klein

Movisie publiceerde vandaag het rapport ‘Hoopvol en kwetsbaar – Impact van de coronapandemie op sociale kwaliteit van het dagelijks leven’. Dit naar aanleiding van een onderzoek samen met de Werkplaatsen Sociaal Domein, Hogeschool van Arnhem Nijmegen en NHL Stenden Hogeschool.

Reageer op dit onderwerp