Vertify is de nieuwe naam van de Proeftuin in Zwaagdijk

ZWAAGDIJK – Samen met Demokwekerij Westland gaat de Proeftuin Zwaagdijk verder onder de nieuwe naam ‘Vertify’. Sinds 2012 vormen beide bedrijven een commerciële organisatie die praktijkgericht onderzoek uitvoert. Volgens directeur Johan Kos straalt deze nieuwe naam duidelijk uit wie ze zijn en wat Vertify doet.

Vertify genereert kennis en toepassingen voor opdrachtgevers: primaire producenten, toeleveranciers en afnemers van de tuin- en akkerbouw. Vertify stelt hiervoor proefvelden en onderzoekkassen ter beschikking. Zij stimuleren, faciliteren en organiseren innovatie in de bedrijfstak en bieden de gehele keten in binnen- en buitenland de gelegenheid om producten en diensten te exposeren en kennis te delen.

Vertify is gerechtigd onafhankelijk toelatingsonderzoek uit te voeren voor gewasbeschermingsmiddelen. Het bedrijf heeft een GLP (Good Laboratory Practice), GEP (Good Experimental Practice) en TNG (Niet-Toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen) certificaat om dergelijk onderzoek te mogen doen.