Zes nieuwbouw woningen op plaats Hemschool Hem

HEM – Op de plek waar voorheen de Hemschool in Hem was gevestigd zullen zes nieuwbouw woningen worden gerealiseerd. Afgelopen 8 december is het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en ligt nu voor zes weken ter inzage. Daarna wordt het definitieve bestemmingsplan aan de gemeenteraad van Drechterland voorgelegd waarna er een beroepstermijn van 6 weken volgt.

Zodra deze procedures zijn doorlopen zal de gemeente Drechterland een viertal projectontwikkelaars vragen om plannen te maken voor de realisatie van zes woningen. De oude school zelf zal medio april 2021 ten prooi gaan vallen aan de slopershamer maar niet voordat eerst is gekeken of er zich geen vleermuizen hebben gevestigd in het oude gebouw. De sloopvergunning is reeds aangevraagd door Drechterland bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Het college van Drechterland denkt dat pas na de zomervakantie van 2021 met de bouw van de zes woningen gestart kan worden.

Reageer op dit onderwerp