Provincie wil dat Medemblik financiële tegenvallers direct oplost

MEDEMBLIK – De provincie Noord-Holland is het controlerende orgaan als het gaat om de gemeentelijke begrotingen van de gemeenten in Noord-Holland. In deze hoedanigheid kan de provincie aanwijzingen geven

De provincie heeft de begroting 2021 van de gemeente Medemblik getoetst op structureel en reëel evenwicht en geconstateerd dat de begroting van 2021 niet aan de gestelde criterium voldoet. Maar de provincie zegt erbij dat de meerjarenraming naar hun oordeel weer hersteld gaat worden al is het een broos evenwicht.

De provincie wil dan ook dat mochten er financiële tegenvallers komen bij de gemeente Medemblik dat deze direct vragen om nieuwe maatregelen, lees bezuinigingen, om een gezond financieel perspectief te waarborgen. Voor nu houdt de provincie enkel repressieve toezicht.

Daarnaast heeft de provincie geconstateerd dat de incidentele weerstandscapaciteit niet van voldoende omvang is om de gekwantificeerde risico’s af te deken. De provincie zal in het eerste kwartaal van 2021 hier meer aandacht aan gaan schenken.

Reageer op dit onderwerp