Drechterland verscherpt handhaving tijdens de jaarwisseling

DRECHTERLAND – Komende jaarwisseling is het verkopen, vervoeren, bij je hebben en afsteken van vuurwerk verboden. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Met het vuurwerkverbod wil het kabinet de druk op ziekenhuizen en huisartsenposten verminderen. Klein vuurwerk (categorie F1 vuurwerk), zoals kleine sterretjes, knetterballen, ijsfonteintjes en knalerwten, mogen wel verkocht en afgestoken worden. In de periode voor de jaarwisseling ervaren veel mensen overlast van (illegaal) vuurwerk. Wat doet de gemeente om deze overlast te verminderen en wat kunt u zelf doen?

Melden van overlast
De aanpak van vuurwerkoverlast begint met het melden ervan. Als gemeente en politie weten waar er overlast is kunnen we die plekken meenemen in de rondes. U kunt vuurwerkoverlast melden bij de gemeente, via www.fixi.nl of bij de politie via tel. 0900-8844. Is er sprake van een verdachte of gevaarlijke situatie bel dan met het noodnummer 112.

Vuurwerkopslag in de wijk
Vaak wordt vuurwerk ergens midden in een woonwijk opgeslagen. Dit is gevaarlijk voor de mensen die eromheen wonen. Heeft u vermoedens dat ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen? Meld dit dan bij de politie via tel. 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Extra controles op (illegaal) vuurwerk
In de laatste weken voor de jaarwisseling controleren de boa’s en politie extra op vuurwerkoverlast. Ze passen hun rondes aan en houden de wijken en buurten in de gaten waar veel meldingen over binnenkomen. Zij waarschuwen jongeren die vuurwerk afsteken of delen boetes uit. Ook de jongerenwerkers zijn in deze periode extra op straat om er voor de jongeren te zijn.

Samenwerking met Halt
In de aanpak van vuurwerkoverlast werkt de gemeente samen met Halt. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die vanwege vuurwerkoverlast aangehouden worden, kunnen naar Halt doorverwezen worden. Daar krijgen ze een straf op maat en leren de jongeren hun verantwoordelijkheid te nemen en eventuele schade te vergoeden. Als de jongere de Halt-straf positief afrondt, krijgt hij of zij geen strafblad.

Afvalbakken afsluiten
Uit voorzorg zijn de afvalbakken in de gemeente voortijdig afgesloten of verwijderd om vuurwerkschade en/of vandalisme aan de afvalbakken te voorkomen. Vanaf de eerste week van januari worden de afvalbakken weer geopend of teruggeplaatst.

Veilige buurt
Iedereen kan een bijdrage leveren aan een veilige buurt; ouders, buurtbewoners en voorbijgangers. Wij vragen u alert te zijn en overlast of vermoedens van vuurwerkopslag te melden.

Reageer op dit onderwerp