Mee & de Wering heeft succesvolle uitrol ‘Welzijn op Recept’ in Hoorn

HOORN – De huisartsen en POH’s, vooral de POH’s-GGZ, van de wijken Risdam, Grote Waal, Kersenboogerd en Zwaag samen met Zorgkoepel West-Friesland (ZWF), welzijnsorganisaties MEE & de Wering en Stichting Netwerk Hoorn, Vicino, de gemeente Hoorn en ZONH de sloegen de handen ineen om Welzijn op Recept in Hoorn toe te passen. Welzijn op Recept ondersteunt patiënten met psychosociale klachten op een goede, effectieve manier.

Wanneer mensen met psychosociale klachten bij de huisarts komen, worden zij geattendeerd op Welzijn op Recept. De arts of praktijkondersteuner verwijst hen dan naar de twee sociaal werkers van MEE & de Wering, die het centrale aanmeldpunt vormen. Zij doen de intake en bepalen samen met de cliënt, met behulp van het spinnenweb van positieve gezondheid, waarmee die persoon het best geholpen zou zijn. Afhankelijk daarvan worden de vervolgstappen bepaald. Getrainde vrijwillige welzijnscoaches van Stichting Netwerk of maatschappelijk werkers c.q. gespecialiseerde vrijwilligers van Mee & de Wering begeleiden de deelnemers naar verschillende activiteiten (sport, vrijetijd en cultuur), hulpverleningstrajecten en/of vrijwilligerswerk. De welzijnscoaches en gespecialiseerde vrijwilligers fungeren daarnaast ook als maatje voor de deelnemers.

De deelnemende partijen weten elkaar inmiddels goed te vinden”, aldus Daphne Gans, regiomanager MEE & de Wering. “Daardoor sluiten welzijn en huisartsenzorg nog beter op elkaar aan en krijgen inwoners sneller de ondersteuning die past bij hun mogelijkheden en talenten. De samenwerking leidt tot kansen voor iedereen.” Huisartsen en POH’s ervaren Welzijn op Recept echt als ontlastend en als een effectieve interventie voor de doelgroep.

Lees meer over de organisatie en toekomstplannen van Welzijn op Recept in Hoorn

Welzijn op Recept in Hoorn

Reageer op dit onderwerp