Personeel verpleeghuizen werken onder zware werkdruk

WEST-FRIESLAND Nu de fase van ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ uiteindelijk heeft geleid tot een krachtig lockdownbeleid, is het goed om te realiseren dat de druk in én op de verpleeghuizen alleen maar toeneemt. Naast de bekende overbelasting van zorgmedewerkers speelt er nog een andere factor mee, namelijk de verwachtingen vanuit familie en de maatschappij.

Overbelaste medewerkers

Amnon Weinberg Specialist Ouderengeneeskunde en SCEN-arts bij ZBVO: “De opstuwende coronagolven hebben een ernstige wissel getrokken op de draagkracht van medewerkers. Verzorgenden, verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde zijn gewend te dragen en niet te klagen. Het is de optelsom van het zorgen voor opgenomen zieke en niet zieke kwetsbare ouderen, de vele sterfgevallen en de begeleiding van familie daarbij. Maar denk ook aan de inzet bij besmetting of verdenking daarop (zoals het hanteren van beschermende maatregelen, continu testen en afstemmen met management en familie) en het regelen van waarneming voor uitgevallen collega’s. Dat alles heeft ertoe geleid dat de situatie in veel verpleeghuizen kritisch is.

Druk vanuit de familie

De begeleiding van familie kost enorm veel tijd en geduld. Naast de reguliere zorg is het dagelijks nodig om intensief te communiceren over het testbeleid, de toepassing van beschermende maatregelen en het bezoekbeleid. Dit wordt niet zonder meer geaccepteerd, waardoor medewerkers regelmatig als politieagent moeten optreden. Het gedrag van families die klagen zonder bereidheid om te dragen, geeft aan medewerkers extra belasting en het moedeloze gevoel het nooit goed te kunnen doen.

Druk vanuit de maatschappij

Het is zoals het is en alleen door samen de schouders eronder te zetten, komen we uit deze crisis. Dat solidariteitsprincipe, om ons te conformeren aan het overheidsbeleid, wordt niet alom gedragen. De focus is voor velen nog steeds gericht op het eigen belang en gaat voorbij aan wat nodig is om zo snel mogelijk de crisis achter ons te laten. Dat zien we overal en dus ook in de verpleeghuizen. Bij medewerkers in de verpleeghuizen bestaat al lang het urgentiebesef om veiligheid boven alles te zetten en door te gaan tot ze er bij neervallen. “Met de lockdown willen we besmettingen voorkómen en daarom sluiten we een groot deel van de sociale sector. De verpleeghuizen sluiten is bij wet verboden, hoewel uit onderzoek blijkt dat de sluiting in het voorjaar geen negatieve gevolgen had op het welbevinden van de bewoners. Maar door de actuele praktijk in verpleeghuizen is het maar de vraag hoe lang die nog open kunnen blijven,” aldus Amnon Weinberg

Reageer op dit onderwerp