Ook de leerlingen van de praktijkschool in Hoorn krijgen straks een diploma

Overheid pakt schooluitval aan, 1.9 miljoen euro subsidie

WEST-FRIESLAND – Het bovenregionale programma Jij telt mee! krijgt de komende vier jaar 1,9 miljoen overheidssubsidie om jongeren te helpen die zonder diploma van school dreigen te gaan. Het gaat er om dat de jongeren leren hun talenten te ontplooien. Het programma bestaat uit drie maatregelen en diverse projecten om schooluitval te verlagen en de jongeren een betere positie te geven bij het vinden van een baan of een vervolgopleiding. Hierin werken de regio’s samen met scholen en (jeugd)zorginstellingen. Het Horizon College is contactschool binnen de samenwerking. Het einddoel is dat iedere jongere op school zit of werkt. En dat zij daarbij op allerlei manieren worden ondersteund als dat nodig is.

Meer dan 700 jongeren geen diploma

In het schooljaar 2018-2019 zijn in  Westfriesland 348 jongeren en in Noord-Kennemerland 433 jongeren van school gegaan, zonder dat ze een startkwalificatie hebben gehaald (startkwalificatie is een diploma HAVO/VWO of minimaal MBO2). Dat is respectievelijk 1,96% en 1,81% van de jongeren die op het VO of het MBO zaten. Landelijk gaat het om 26.894 jongeren (2,01%).

Zorgelijke ontwikkeling

Wethouder van de gemeente Alkmaar, Elly Konijn: ‘In vergelijking met voorgaande jaren zien we een stijging van voortijdig schoolverlaten (VSV). Dat is een zorgelijke ontwikkeling. We weten  uit onderzoek dat het voor jongeren zonder startkwalificatie een stuk moeilijker is om aan een baan te komen. En als het al lukt om een baan te vinden dan blijkt het moeilijker om deze te behouden. Dat bevestigt voor ons de urgentie om hier écht werk van te maken met elkaar.

Korte lijnen

Wethouder van de gemeente Hoorn, Samir Bashara: ‘Samen met jongeren, hun ouders, de scholen en de gemeenten, willen we bereiken dat zoveel mogelijk jongeren hun startkwalificatie halen. En mocht dat echt niet lukken, dan zetten we alles in om ervoor te zorgen dat jongeren een baan vinden en ook geholpen worden deze te behouden.’ Goede samenwerking tussen scholen en gemeenten, maar ook met (jeugd)zorginstellingen maakt voor een jongere heel veel uit. Korte lijnen, en een extra stap  zetten om een oplossing dichterbij te brengen. Daar gaat het om.
 

Maatregelen en projecten
De maatregelen zijn gericht op een betere overdracht tussen de samenwerkende instellingen, snel zorg bieden aan kwetsbare jongeren dat ervoor zorgt dat ook hun schoolprestaties  en – motivatie verbetert, en activiteiten en projecten waarbij jongeren hun talenten ontdekken en nieuwe kansen zien voor het behalen van een diploma of het vinden van een baan.

Op die manier willen gemeenten en de scholen jongeren maximaal kansen geven op groei en geluk, en op een waardevol, zelfstandig bestaan, waarmee ze kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Programmamanager Joki Harms van het Steunpunt VSV voor Westfriesland en Noord-Kennemerland: ‘Deze middelen zetten we in voor jongeren die dreigen uit te vallen of daadwerkelijk zijn uitgevallen. We realiseren projecten waarin de jongeren geholpen worden om goede keuzes te maken. Als jongeren verzuimen, gaan we er snel op af. We organiseren dat jongeren een plek hebben waar ze geholpen worden. We willen bereiken dat iedere jongere op school zit of werkt. En dat we hen daarbij ondersteunen als dat nodig is. Want iedere jongeren telt!

Reageer op dit onderwerp