De juiste claim

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het spreekwoord geeft aan dat een ongeluk snel gebeurd is met soms ernstige gevolgen. Bij verkeersongevallen wordt naast de materiële schade steeds meer smartengeld geëist. Immateriële schade wordt via de rechter verlangd en dat stuwt de totale schadevergoedingen.

Aansprakelijkheid
Het hoeft niet altijd om hoge bedragen te gaan. Ook kleinere bedragen worden toegekend voor lichamelijk letsel. De schade dient verhaald te worden bij diegene die het veroorzaakt heeft. In de meeste situaties is diegene verzekerd en regelt de verzekering de schadeafhandeling. Kan de kwestie niet onderling geregeld worden dan zal het rechter uitsluitsel moeten geven.

Schade
De letselschadevergoeding na een verkeersongeval bestaat uit een vergoeding van materiële schade en van immateriële schade. Voor het berekenen van smartengeld zijn de aard en ernst van de verwondingen van belang. Het is belangrijk of er na het ongeval sprake is van volledig herstel of is sprake van blijvende beperkingen.

Smartengeld
Leeftijd speelt een belangrijke rol. Hoe jonger het slachtoffer hoe langer de levensverwachting, maar ook de periode dat iemand moet leven met een beperking als gevolg van het ongeval. Compensatie voor inkomen, maar ook therapeutische of medische kosten worden over een lange periode berekend. De immateriële schadevergoeding bij een ongeval worden veelal berekend naar vergelijkend onderzoek. Niet alleen de oorzaak van het letsel, maar ook de aard van het letsel is van belang.

Uniek
Voor de hoogte van het smartengeld bij bijvoorbeeld whiplash worden verschillende bedragen toegekend. Voor het berekenen van smartengeld wordt gekeken naar de jurisprudentie van rechters bij soortgelijk letsel. Toch blijft ieder geval uniek. Het is de combinatie van de ernst van het letsel, de blijvende gevolgen en de persoonlijke omstandigheden die bepalend zijn voor de hoogte van het schadebedrag.

Het is verstandig om bij aanzienlijke schade een letselschade specialist in de hand te nemen. Een letselschade advocaat kan dikwijls een goede inschatting maken van de situatie en de te volgen juridische stappen. Dit leidt meestal tot een rechtvaardige schadevergoeding.

Reageer op dit onderwerp