Flevoland start onderzoek verkeersveiligheid Markerwaarddijk

ENKHUIZEN – Provincie Flevoland roept de hulp in van automobilisten voor een onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Markerwaarddijk, de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Flevoland wil graag weten hoe automobilisten de weg beleven, welke knelpunten zij zien en of zij onveilige verkeerssituaties ervaren. Wilt u helpen bij dit onderzoek? Meedoen kan tot en met 18 december 2020 via de digitale enquête.

Onderzoek naar veiligheid en doorstroming

Provincie Flevoland is gestart met een brede verkenning naar de veiligheid en de doorstroming op de Markerwaarddijk. Aanleiding hiervoor is de verwachting dat de verkeersintensiteit op de dijk toeneemt door de natuurontwikkeling langs de dijk. Doel is om binnen de bestaande marges van het huidige dijklichaam te onderzoeken of er verbeteringen voor de verkeersveiligheid mogelijk zijn. Het onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2021 zijn afgerond. Het streven is om de eerste maatregelen mee te nemen in het beperkte onderhoud dat de provincie aan de weg uitvoert in 2022 en 2023.

Ontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land

De weg tussen Lelystad en Enkhuizen is een belangrijke doorgaande route tussen west en oost Nederland. In 2020 heeft Rijkswaterstaat een grootschalig project voor dijkversterking van de Houtribdijk afgerond. Hierbij is ook nieuwe natuur aangelegd. Door onder meer deze ontwikkelingen wordt de Markerwaarddijk naast een doorgaande verbinding, steeds meer een bestemming waar mensen unieke vergezichten willen ervaren. De Markerwaarddijk ontwikkelt zich steeds meer tot een publiekstrekker. Dit kan consequenties hebben voor zowel de veiligheid en de inrichting van de weg als voor de doorstroming op de weg. De verkenning moet daar meer duidelijkheid over geven.

Reageer op dit onderwerp