Maximaal 25 hectare voor Westfriese zonneweides

MEDEMBLIK – De zeven gemeenten in West-Friesland zijn op zoek naar ruimte voor grootschalige duurzame energieopwekking. Initiatiefnemers kunnen principeverzoeken indienen voor zonneweides van maximaal 25 hectare, dit op basis van het provinciaal beleid voor zonneparken in landelijk gebied.

De provincie heeft als vuistregel dat per hectare ongeveer 1 MW aan duurzame energie kan worden opgewekt, in de gemeente Medemblik is de grootste zonneweide 10 hectare groot. Binnenkort zal in Koggenland een zonneweide van 66 hectare gaan worden gerealiseerd.

In een brief aan de gemeenteraad van Medemblik schrijft het college over kleinschalige projecten voor eigen gebruik: “Binnen het huidige beleid is er ruimte voor kleinschalige opstelling voor de opwek van zonne-energie voor eigen gebruik. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Daarmee kan worden afgeweken van een bestemmingsplan. Hierdoor is het mogelijk om zonnepanelen op gronden te plaatsen binnen bouwvlakken van agrarische bedrijfskavels en bestemmingsvlakken van niet-agrarische bestemmingen. Deze mogelijkheid geldt zowel binnen, als buiten de RES-zoekgebieden.

Voor het grondgebied van de gemeente Medemblik is de inzet dat de duurzame energieopwekking zorgvuldig moet gebeuren, het is dan ook de taak van de gemeente om hier op toe te zien. Daarnaast wil de gemeente Medemblik bereiken dat initiatieven ruimtelijk goed worden ingepast in het landschap.

Reageer op dit onderwerp