Stemmen in een gemaal, met uitzicht op het water?

WEST-FRIESLAND – Het zou zomaar kunnen gebeuren bij de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. Vanwege de coronamaatregelen zijn er meer stemlocaties en stembureauleden nodig dan gebruikelijk. Om gemeenten te ondersteunen bij de organisatie van de verkiezing bieden waterschappen en provincies aan hun gebouwen en mensen in te zetten.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Waterschappen en provincies beschikken over gebouwen op plekken door het hele land die zo nodig ingericht kunnen worden als stemlocatie. Nu gemeenten vanwege de uitzonderlijke situatie rond corona hard op zoek zijn naar extra stemlocaties, reiken we ze als mede-overheden graag de hand.”

Theo Bovens, namens de gezamenlijke provincies (IPO): “Naast locaties zijn er ook mensen nodig om te helpen bij de stembureaus. Daarom roepen we de ambtenaren van provincies en waterschappen op zich te melden bij de gemeente.” Er zijn veel extra stemlokalen en zeker 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus als stembureaulid of teller.

Extra maatregelen

Om de verkiezingen ‘coronaproof’ te laten verlopen, werkt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een aantal extra maatregelen. De Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 17 maart 2021, maar dit keer kunnen kiezers waarschijnlijk op verschillende plekken in de gemeente al op 15 en 16 maart hun stem uitbrengen. Omdat de stemlokalen moeten voldoen aan de coronamaatregelen, moeten veel gemeenten alternatieve stemlokalen en aparte tellocaties zoeken en inrichten. Het bemensen van stembureaus gebeurt door vrijwilligers. Om het stemmen veilig te laten verlopen, wordt het minimum aantal leden per stembureau uitgebreid van drie naar vier. Vanwege de extra maatregelen zijn er meer locaties en menskracht nodig.

Voorwaarden

De locaties moeten op advies van het RIVM wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten stemlokalen groot genoeg zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden en gelden er eisen voor ventilatie. Waterschappen en provincies beschikken over diverse panden in de regio’s die hiervoor geschikt zouden kunnen zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen. Het ministerie van BZK gaat samen met de koepels van waterschappen en provincies het aanbod van mogelijke extra locaties aan gemeenten aanbieden. In overleg zal gekeken worden waar en hoe de locaties en mensen kunnen worden ingezet.

Reageer op dit onderwerp