Gemeenteraad Heerhugowaard stemt in met investering voor Expertisecentrum passend onderwijs

HEERHUGOWAARD – Op dinsdag 24 november heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard ingestemd met de garantstelling voor het investeringsbudget voor het Expertisecentrum passend onderwijs in de Vaandel-Zuid, voor leerlingen van Heliomare en de Aloysius Stichting. De garantstelling is voor het investeringsbudget ter hoogte van € 20 miljoen.

Eerder deze maand hebben de raden van toezicht van Heliomare en de Aloysius Stichting al ingestemd met het investeringsbesluit. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en akkoord van de provincie kunnen de contracten door de gemeente Heerhugowaard, Heliomare, Aloysius en de toekomstig eigenaar van het pand, Stichting Maatschappelijk Vastgoed worden ondertekend.

Passend onderwijs voor 400 leerlingen
Het expertisecentrum voor passend onderwijs wordt voor 400 kinderen uit de regio een passende onderwijsplek, waar zij ook de benodige ondersteuning en zorg krijgen. Het expertisecentrum voor speciaal onderwijs is gericht op kinderen, voornamelijk in de basisschoolleeftijd, met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, meervoudig, of autisme) (Heliomare) en kinderen met psychische en gedragsproblemen (Expertisecluster Nexus, onderdeel van de Aloysius Stichting).

In het expertisecentrum gaan beide partijen intensief samenwerken om gezamenlijk beter te kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind. Als alle fases van het bouwproject volgens plan verlopen, kunnen beide organisaties aan de start van het schooljaar 2022-2023 de leerlingen verwelkomen.

De Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) wordt eigenaar van het pand en verhuurt dat vervolgens aan de partijen. In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een watergewenningsbad met beweegbare bodem en ruimten voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energieneutraal. Op het dak komen 900 zonnepanelen en het gebouw wordt niet op gas aangesloten.

Buurtschap Waaranders
Op de Vaandel-Zuid worden, naast de realisatie van het Expertisecentrum, ook woningen gerealiseerd. Onlangs heeft de raad ingestemd met de grondexploitatie en het masterplan voor De Vaandel Zuid. Hierin neemt de ontwikkeling van het Buurtschap Waaranders met ruim 130 woningen een prominente plek in. Dit is een woonconcept waarbinnen diverse bewonersgroepen volgens het ‘naoberschap-concept’ gaan wonen. In dit buurtschap worden ook diverse dagbestedingsmogelijkheden ontwikkeld in deze ‘wijk’, zoals bijvoorbeeld een pluktuin en een dierenweide.

Reageer op dit onderwerp