WF Nieuws

Opmeer in vier stappen naar een nieuwe burgemeester

OPMEER – De gemeente Opmeer gaat samen met haar inwoners op zoek naar een opvolger van de vertrekkende burgemeester Nijpels die met pensioen gaat. Op een vrij unieke manier wil Opmeer de zoektocht naar de meest geschikte opvolger gaan houden, ‘de burger denkt mee’.

Maar wat doet nu eigenlijk een burgemeester? Een burgemeester is bovenal geen politiek persoon maar staat als burgemeester boven de politiek. Wel heeft een burgemeester diverse taken. Zo is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad en moet zorgen dat de vergaderingen van de gemeenteraad goed verlopen. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en mag dus ook niet meestemmen of zelf onderwerpen inbrengen, wel mag hij zich mengen in discussies.

Net zoals de wethouders heeft een burgemeester ook taken, of zoals dat in de politiek wordt gezegd ‘in zijn portefeuille’. Dat zijn Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Arbeidsmigranten, Bestuur / Beleidscoördinatie / Pact WF 7.1 (De samenwerking tussen de 7 Westfriese gemeenten), Integriteitsbeleid, Personeel en Organisatie, Recreatie en toerisme, Voorlichting en communicatie en ICT/Data.

Maar boven al is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente en heeft een burgemeester vele handvatten om dit te handhaven. Zo mag een burgemeester zonder vooroverleg met de gemeenteraad openbare bijeenkomsten verbieden, panden waar criminele activiteiten hebben plaatsgevonden voor onbepaalde tijd sluiten en voert de burgemeester het gezag over de brandweer en politie in de gemeente Opmeer.

Vier stappen

  1. De inwonersconsultatie: De gemeenteraad roept inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Dat kan door het invullen van een online vragenlijst. De resultaten van de vragenlijst worden na de einddatum betrokken bij het opstellen van de profielschets.
  2. Gemeenteraad stelt profielschets nieuwe burgemeester vast: Om de burgemeester te vinden die het best bij onze gemeente past, stelt de gemeenteraad een profielschets op. Zo’n schets beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. Op 15 december 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de profielschets in aanwezigheid van de commissaris van de Koning, de heer A.Th.H. van Dijk. Na vaststelling wordt de profielschets uitgereikt aan de commissaris.
  3. Selectie: Nadat de profielschets is vastgesteld kan de vacature worden opengesteld door de commissaris van de Koning en kunnen geïnteresseerden solliciteren op de vacature. Na de sluitingsdatum maakt de commissaris van de Koning een voorselectie van kandidaten. Vervolgens voert de speciaal hiervoor ingestelde  vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten en brengt een advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt in een besloten raadsvergadering het advies met de vertrouwenscommissie en stelt de voordracht vast. De voordracht wordt daarna verstuurd aan de commissaris van de Koning. Direct na de besloten raadsvergadering wordt bekend gemaakt wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Opmeer.
  4. Profielschets burgemeester wordt vastgesteld: Om de burgemeester te vinden die het best bij onze gemeente past, stelt de gemeenteraad een profielschets op. Zo’n schets beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. Op 15 december 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de profielschets in aanwezigheid van de commissaris van de Koning, de heer A.Th.H. van Dijk. Na vaststelling wordt de profielschets uitgereikt aan de commissaris.

En dan als alles goed is verlopen, en de gemeenteraad heeft een keuze gemaakt uit de groep mensen die graag burgemeester van de gemeente Opmeer willen worden, heeft Opmeer weer een burgervader of een burgermoeder zoals in Koggenland.

Reageer op dit onderwerp