Problemen bij de Wmo, jeugdzorg en onderwijs in Enkhuizen

ENKHUIZEN – De SP en het CDA in Enkhuizen zeggen dat hun signalen hebben bereikt over de WMO en dan vooral over het (basis) onderwijs en mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen. In een brief aan het college schrijven beide fracties over problemen in het (basis) onderwijs en dan vooral op het inschakelen van externe ondersteuning ten behoeve van het aanpakken van opvoedingsproblemen van leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problemen.

De SP en het CDA wil nu van het college weten:

  1. Bent u bekend met dit soort signalen van basisscholen? Zo ja: hoeveel signalen heeft u in dit kader ontvangen en wat heeft u er tot op heden mee gedaan?
  2. Kunt u er mee instemmen dat laagdrempelige hulpverlening en begeleiding op een eenvoudige wijze door scholen moet kunnen worden ingeschakeld? Vindt u dat dit op dit moment het geval is?
  3. Bent u het met ons eens, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beschikbaar hebben van laagdrempelige hulpverlening en begeleiding die op een eenvoudige wijze ingeschakeld kan worden om grotere en complexere problematiek op latere leeftijd te voorkomen?
  4. Waarom is het zo ingewikkeld om laagdrempelige begeleiding en hulpverlening in te schakelen, volgens de portefeuillehouder? Vindt u dit acceptabel?
  5. Bent u het met ons eens dat investeren in het aanpakken van problematiek in de ontwikkeling van jonge kinderen preventief werkt en dat uitgaven in dit verband kunnen leiden tot grote besparingen op latere leeftijd bij niet aanpakken van deze problematiek? Graag een toelichting.

Hulpmiddelen alleen via aangewezen leverancier

Maar ook in de WMO zelf zijn volgens de SP en het CDA problemen en van vooral bij cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het willen meedoen in de maatschappij en bij het bieden en krijgen van mantelzorg. Zo is het volgens beide fracties nu zo dat mensen die een woonhuislift nodig hebben deze alleen krijgen bij een leverancier die door de gemeente Enkhuizen zijn aangewezen, mensen die een woonhuislift privé hebben aangeschaft en een privéonderhoudscontract hebben en deze willen laten omzetten naar een WMO-onderhoudscontract dit alleen mogelijk is als de woonhuislift bij 1 van deze leveranciers is aangeschaft, is dit niet het geval dan is het advies van de gemeente Enkhuizen om dan maar een nieuwe woonhuislift aan te schaffen.

Ook hier hebben nu beide fracties een aantal vragen over gesteld aan het college:

  1. Klopt het dat gebruikers van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een woonhuislift of een traplift gebonden zijn aan bepaalde leveranciers en dat men uitsluitend bij liften van die leveranciers een onderhoudscontract kan krijgen welke via de WMO wordt vergoed?
  2. Klopt het dat wanneer door omstandigheden gebruikers van hulpmiddelen een privéonderhoudscontract willen omzetten naar een WMO-onderhoudscontract dit uitsluitend kan wanneer men dit hulpmiddel heeft aangeschaft via een leverancier waarmee contracten zijn afgesloten en dat, om alsnog in aanmerking te komen voor een door de WMO vergoed contract het advies is om dan maar een nieuw door de WMOvergoed hulpmiddel aan te schaffen?
  3. Cliënten zijn volledig afhankelijk van de lift in de woning. Zijn er gevallen bekend waarbij cliënten geconfronteerd werden met een situatie waarbij plotseling geen gebruik meer kon worden gemaakt van het hulpmiddel met alle gevolgen van dien?
  4. En dat dit te wijten is aan niet tijdig onderhoud plegen en ligt er een relatie met het niet kunnen betalen van het onderhoudscontract?
  5. Klopt het dat het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart extra kosten met zich meebrengt i.v.m. Covid 19? We hebben begrepen dat de gehandicaptenkaart uitsluitend aangetekend wordt verstuurd en dat de kosten hiervan voor rekening komen van de aanvrager. Er bestaat geen mogelijkheid om de kaart zelf op te halen en de kosten van aangetekende post zo te vermijden. Klopt dit?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.