WF Nieuws

Woede bij inwoners en politiek Medemblik over uitbreiding stortplaats HVC in de Wieringermeer

MEDEMBLIK – Uit een e-mail in handen van WF Nieuws blijkt dat er plannen zijn om de stortplaats in de Wieringermeer bij Opperdoes flink te gaan veranderen, en dan vooral het composteringsdeel flink te vergroten. Zo zal Sortiva worden verplaatst naar een locatie buiten het terrein waar ook de groenopwekking van Sortiva een plaats zal krijgen.

Het vrijgekomen terrein zal dan gebruikt gaan worden voor mechanische opwekking (zeven/windziften) van de zeefoverloop uit de voor- en nabewerking. Hiervoor zal er een installatie worden geplaatst die goed is voor 22.000 ton per jaar.

Maar ook de hoeveelheid te vergisten/composteren afvalstoffen krijgt een extra dimensie door toevoeging van maximaal 12.000 ton vet per jaar, deze hoeveelheid komt dan bovenop de vergunde doorzet van 140.000 ton per jaar.  Naar naast zal het afvalbrengstation met 50% worden verhoogd. .

PWF-fractieleider Siem Zeilemaker zegt in een reactie dat hij direct schriftelijke vragen zal gaan stellen aan het college van Medemblik en opheldering eist over deze plannen.  Zeilemaker is benieuwd of het college op de hoogte is van deze plannen en of het college het met PWF eens is dat de gemeente Medemblik deze keer zeer nauw betrokken moet worden in deze fase. Dit omdat de mogelijke overlastgevolgen zoals stank wederom op het bordje van de inwoners van de gemeente Medemblik komt te liggen. Ondanks vele beloften van HVC is er tot op de dag van vandaag nog regelmatig stankoverlast aldus Zeilemaker.

Tegen de plannen kan geen bezwaar worden gemaakt meldt de e-mail, letterlijk staat er dat het voorbereidingsbesluit niet “vatbaar” is voor bezwaar door derden. Zeilemaker is dan ook zeer benieuwd of de inwoners van de gemeente Medemblik door de Omgevingsdienst en de Provincie als ‘Derden’ worden gezien.

De vraag is dan ook of dit in strijd is met eerdere afspraken die gemaakt zijn met HVC en de Provincie Noord-Holland, Zeilemaker wil dan ook van de gemeente Medemblik dat zij contact gaat opnemen met Hollands Kroon (stortplaats ligt op grondgebied Hollands Kroon) en de provincie om zo te worden betrokken en inspraak te krijgen.


Reageer op dit onderwerp