WF Nieuws

Aankoop gronden van Royal Sluis door Intermaris valt verkeerd bij de politiek

HOORN/ENKHUIZEN – De fracties van Tonnaer en Sociaal Hoorn zijn niet blij met de aankoop van 10 hectare grond door Intermaris. De grond aan het Westeinde in Enkhuizen behoorde voorheen aan Royal Sluis en is door Intermaris aangekocht om samen met een aantal projectontwikkelaars en beleggers woningen op te bouwen.

In een brief aan het college van Hoorn schrijven beide fracties: ,,Tot ongeveer het jaar 2000 was Intermaris (v.h. Woningstichting Hoorn) een maatschappelijke organisatie met als doel uitsluitend sociale huurwoningen te bouwen en te verhuren. In de periode van aankoop van grond in Enkhuizen door Intermaris werd op initiatief van minister Blok van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan woningcorporaties de opdracht gegeven commercieel vastgoed te ontwikkelen. Volgens de minister was met de opbrengst van commercieel vastgoed het mogelijk om sociale huurwoningen te bouwen.

De Woningwet 2015 heeft een eind gemaakt aan de rol van projectontwikkelaar door woningcorporaties waaronder Intermaris. Door de Woningwet 2015 staat de samenwerking tussen corporaties, huurders en gemeente centraal en is alleen sociale woningbouw een kerntaak van Intermaris. Door de driehoek worden jaarlijks prestatieafspraken daarover gemaakt.

Door de invoering van de verhuurdersheffing en de extra vennootschapsbelasting is de financiële positie van woningcorporaties de laatste tien jaar verslechterd en wordt het voor Intermaris steeds moeilijker om betaalbare huurwoningen te bouwen of te verbeteren. U verkoopt zelfs ieder jaar 20 goedkope huurwoningen om met de opbrengst betaalbare nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Zoals u wellicht weet zijn Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer al jaren overtuigd tegenstander van verkoop van sociale huurwoningen door Intermaris, omdat u niet in staat bent meer sociale huurwoningen in dezelfde prijsklasse te bouwen.

Ten opzichte van 2008 is er voor Intermaris veel veranderd: Intermaris heeft nauwelijks financieel vlees op de botten en de taak van projectontwikkelaar in commercieel vastgoed bent u gelukkig kwijt. Het bouwen en verhuren van betaalbare huurwoningen is als kerntaak overgebleven en net als voor andere woningcorporaties is dat voor Intermaris een zware taak.

Om te voorkomen dat nog meer goedkope sociale huurwoningen worden verkocht en om bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, doen onze fracties een beroep op Intermaris om de tien hectare grond met gebouwen van voorheen Royal Sluis te verkopen en de opbrengst te herinvesteren in de bouw van betaalbare sociale huurwoningen voor onze inwoners.

Net als huurdersverenigingen, gemeente en onze fracties weet Intermaris dat er een schreeuwend tekort is aan betaalbare huurwoningen. Wij vragen u daarom te stoppen met sloop of verkoop van sociale huurwoningen en met daadkracht betaalbare huurwoningen te realiseren door onder andere gebruik te maken van de opbrengst van de verkoop van grond in Enkhuizen.”

 

Reageer op dit onderwerp