Medemblik wil geen nieuwe windmolens op haar grondgebied

MEDEMBLIK – Op 1 juni van dit jaar werd het eerste concept van de Regionale Energie Strategie (RES) opgeleverd. Westfriesland wil in 2030 in totaal 1,2 TWh aan duurzame energie gaan opwekken. Dat is inclusief de 0,2 TWh die het nu al duurzaam opwekt. Het college van Medemblik boog zich gister over de concept RES en besloot tot verdere uitwerking, hetzij zonder de komst van extra windturbines.

Concept RES
De concept RES-NHN is het resultaat van de uitkomsten van zestien bijeenkomsten. Hiervan vonden zeven in de gemeente Medemblik plaats. Ook werd er een bijeenkomst speciaal voor ondernemers en voor agrariërs gehouden. Deelnemers konden hun wensen en bedenkingen aangeven aan de hand van drie voorop gestelde RES scenario’s. Alle input is verwerkt in de concept RES, die na de zomer door de gemeenteraden moet worden vastgesteld.

Alternatieven
In reactie op de concept RES kwamen inwoners met alternatieven. Het alternatieve plan ‘Duurzaam Leefbaar’ gaat uit van een beperking van het aantal windturbines, maar ziet ook kansen voor zonne-eilanden in het IJsselmeer. Waterleidingbedrijf PWN is al bezig met een project waarbij er duurzame energie uit (gedeeltelijk) drijvende zonnepanelen voor de kust van Andijk wordt opgewekt. Tenslotte is er in het project ‘Wieringerhoek’ van Rijkswaterstaat ruimte voor pilotprojecten op het gebied van duurzame energie. Alle alternatieven bieden de gemeente handvatten voor de verdere invulling van duurzame energiebronnen over het beschikbare land en water.

Open landschap
Het collegebesluit om in Medemblik geen extra windmolens te plaatsen komt niet uit de lucht vallen. Wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt: “Medemblik is trots op haar open landschap. De komst van extra windmolens zou het typerende Westfriese landschap te rigoureus veranderen”. Dat landschap is inclusief water, want ook het IJsselmeer blijft in het raadsvoorstel vrij van extra wieken. “De weidse uitstraling en de watersportmogelijkheden van het IJsselmeer zijn onlosmakelijk verbonden met de gemeente Medemblik. Ook hier zouden meer windmolens het bestaande landschap te heftig beïnvloeden” aldus de wethouder. In plaats van windenergie ziet het college wel kansen voor zonnepanelen op land en water.

Samenwerking
Het college benadrukt dat het ondanks haar lokale vertaling van de concept RES nog steeds alle vertrouwen heeft in de samenwerking van de energieregio Noord-Holland Noord. De zeven Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) blijven daarin volgens het Pact van Westfriesland toewerken naar een energieneutrale toekomst.

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.