WF Nieuws

Overdracht wegen Hoogheemraadschap naar gemeente Opmeer nog lang niet rond

OPMEER – In een brief aan de gemeenteraad van Opmeer laat het college weten dat de berichtgeving in het Noord-Hollands Dagblad niet klopt over de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente.

In de brief schrijft het college: ,,Het college zet niet snel de stap op basis van een krantenbericht te reageren, maar de conclusies die betrokken journalist ter zake verbindt aan de door hem gevoerde gesprekken zijn te absoluut en voorbarig. Het noopt een genuanceerder beeld te schetsen. Het krantenbericht doet naar de opvatting van het college af aan de zorgvuldige wijze waarop wij in de afgelopen periode in gezamenlijkheid met u proberen op te trekken in het ingewikkelde traject met betrekking tot de wegenoverdracht.

Volgens het college wordt er nog volop gepraat over een proces van gezamenlijke standpuntbepaling en wordt er voorgesorteerd op verdergaande onderhandelingen.

,,Mocht bij u dus het gevoel zijn opgewekt dat de kwestie al in de zogenoemde “kannen en kruiken” is, dan beogen wij dat met deze raadsinformatiebrief ten stelligste te ontkrachten. Dat is niet het geval. Dat kan immers niet zonder gedegen onderzoek naar de voor- en nadelen van deze overdracht en daarop gebaseerde besluitvorming in het college en uwerzijds,” aldus het college van Opmeer

Het college hoopt na de zomervakantie 2020 met de eerste voorstelling richting de gemeenteraad te komen.
Reageer op dit onderwerp