WF Nieuws

Foto: Rogier Tonnaer

Losliggende stenen op straat en stoep in Hoorn is fractie Tonnaer doorn in het oog

HOORN – De Fractie Tonnaer heeft voor de coronacrisis samen met een binnenstadbewoner en een eigenaar van een stratenmakersbedrijf (niet actief in Hoorn) een wandeling gemaakt door de binnenstad van Hoorn en gekeken naar de kwaliteit van het straatwerk.

Hieruit kwam naar voren dat in vrijwel alle straten in de binnenstad stenen los liggen op zowel de straat als op de stoep, de oorzaak is dat de stenen niet zijn ingewassen waardoor de straat en stoep eenvoudig met loszittende stenen te maken krijgt, dit levert ook weer meer lawaai op voor de omwonenden.

De Fractie Tonnaer vind het maar vreemd dat de gemeente Hoorn de straten niet laat inwassen met zand zodat de stenen in ‘verband’ komen waardoor de hechting veel beter is en daarmee de kans op stuk rijden een stuk lager gaat worden.

Blindegeleidepad

Maar ook het blindegeleidepad dat de gemeente vanaf de hoek Grote Noord, over de Breed tot aan het zebrapad op de Gedempte Turfhaven tegenover Topics Fashion heeft laten aanleggen blijkt veel mis te zijn. Volgens de Fractie Tonnaer ligt deze te dicht bij de winkelgevels en lopen de gebruikers van de blindegeleidepad kans om tegen reclameborden en kledingrekken van winkeliers aan te lopen. Het zou dus beter zijn volgens de Fractie Tonnaer om het blindegeleidepad te verleggen zodat deze groep mensen ongehinderd van het pad gebruik kan maken.

Maar ook het veelvuldig openhalen van de straten en stoepen in Hoorn door bedrijven die kabels willen neerleggen zorgt er volgens Fractie Tonnaer voor dat het herbestraten rommelig en ongelijkmatig wordt uitgevoerd en dat er van de kant van de gemeente nauwelijks toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van de herbestrating.

Fractie Tonnaer heeft daarom het college een aantal vragen gesteld:

  1. Bent u het ermee eens dat door het niet inwassen met zand van straten en stoepen veel schade ontstaat en op termijn moet worden overgegaan tot herbestrating? Wilt u alsnog kapotte delen van straten repareren en inwassen met zand?
  2. Deelt u onze mening dat het blindegeleidepad bij Breed en Ged.Turfhaven te dicht tegen de winkelgevels is aangelegd en bent u bereid het blindegeleidepad te verleggen zodat op een veilige manier het pad gebruikt kan worden door blinden en slechtzienden?
  3. Wilt u het gemeentelijke toezicht op de werkzaamheden van de kabelbedrijven verscherpen en de bedrijven aansporen om de herbestrating van de sleuven in stoepen opnieuw uit te voeren ?
  4. Kunt u verklaren waarom de Italiaanse Zeedijk nu al verzakt, terwijl pas acht jaar geleden deze straat volledig is heringericht ? Is de aannemer van toen daarvoor verantwoordelijk, is er sprake van gebrekkig toezicht (geweest) of is het te wijten aan tekortkomingen in de aanbesteding?Reageer op dit onderwerp