WF Nieuws

Keurig op een rij. De auto's van Herling Strijdhorst (Foto: Nibbix Media)

Rechtbank verbiedt overname Sandd door PostNL

HOORN – De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de overname van Sandd door PostNL. Door deze overname moest o.a. Herling Strijdhorst in Zwaag de deuren sluiten en kwamen veel personeelsleden op straat te staan.

Sinds 2009 is de postmarkt in Nederland een geliberaliseerde markt voor het verrichten van postdiensten met een open toe- en uittreding van aanbieders van postdiensten. Als gevolg van die liberalisering zijn in Nederland meerdere post- en pakketvervoerders actief. Naast PostNL met haar landelijk dekkend netwerk heeft na 2009 Sandd een vrijwel landelijk dekkend netwerk kunnen opbouwen. Naast deze twee grote bedrijven hebben zich via samenwerking tussen kleinere postvervoerders meerdere netwerken gevormd.

De Nederlandse markt voor postdiensten bestaat uit de hiervoor beschreven UPD-post (13%) en de niet-UPD-post, de zogenoemde zakelijke partijenpost (87%). Op de markt voor zakelijke partijenpost zijn naast PostNL andere postbedrijven actief. Sandd was qua omvang de belangrijkste concurrent van PostNL op dit deel van de markt en beschikte als enige andere speler op de markt over een landelijk dekkend brievennetwerk. Het geschatte marktaandeel op deze markt was 70-80% voor PostNL en 20-30% voor Sandd (gebaseerd op cijfers van ACM uit 2017). Voor de zakelijke partijenpost geldt een andere dynamiek dan bij de UPD, er is vrije prijsvorming en sterke concurrentie. Dat heeft geleid tot verschillende tarieven voor verschillende diensten en partijen.

ACM waarschuwde de minister al

De Autoriteit Consument en Markt heeft voor de overname Minister Mona Keizer al gewaarschuwd dat deze overname omdat de mededingen in gevaar kwam. Maar dit schoof de minister naast zich neer en ging toch akkoord met de overname.

De rechter besloot de vergunning te vernietigen omdat er niet diep genoeg is ingegaan op de vele risico’s waar het ACM al eerder  voor waarschuwde, door de fusie is er een monopoly ontstaan op de binnenlandse postmarkt.
Reageer op dit onderwerp