Koggenland werkt aan omgevingsvisie voor prettig leefklimaat

KOGGENLAND – Een leefomgeving waarin iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren, dat wil toch iedereen? Daarom werkt Koggenland aan een Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt vastgelegd hoe we in de toekomst omgaan met belangrijke thema’s zoals wonen, duurzaamheid, gezondheid, economie en recreatie. Inwoners spelen belangrijke rol bij de invulling van de Omgevingsvisie.

Hoe ziet u de toekomst van de gemeente? Laat het weten.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening geven, om zo invloed uit te oefenen op toekomstig beleid. Via een digitale enquête kan iedereen tot en met 10 december aangeven hoe hij of zij de toekomst van Koggenland ziet. Jongeren worden ook nadrukkelijk uitgenodigd om de enquête in te vullen. Deelnemers maken kans op een beloning voor hun deelname. Naast het afnemen van de enquête voert de gemeente gesprekken met groepen inwoners en op verschillende plaatsen worden inwoners op straat geïnterviewd. Fijn als u de tijd voor ze wilt nemen!

In opdracht van de raad is in kaart gebracht hoe de leefomgeving er feitelijk voor staat; de zogenoemde verkenningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkgelegenheid en het woningaanbod. De resultaten van de enquête, gesprekken en interviews en de informatie die verkregen is uit de verkenningen worden begin 2020 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op basis daarvan stelt de raad de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie vast.

Eén wet, één loket, één procedure

Het opstellen van een Omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de landelijke Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de regels voor ruimtelijke projecten. Nu zijn er in Nederland nog tientallen wetten en honderden regels voor de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving. Al deze wetten en regels komen samen in de Omgevingswet. Eén wet, één loket, één procedure. Dit maakt het voor inwoners eenvoudiger en overzichtelijker ideeën voor de leefomgeving aan te dragen. Voor de gemeente wordt het makkelijker mee te denken en initiatieven te realiseren, doordat bevoegdheden vanuit het Rijk worden overgedragen.

Een grote verandering

“De Omgevingswet biedt kansen voor inwoners, bedrijven én overheden”, zegt wethouder Caroline van de Pol. “Omdat het om een grote verandering gaat, is het belangrijk dat inwoners en ondernemers actief meedenken en ons laten weten hoe zij de toekomst zien. Het invullen van de enquête kost wat tijd, maar iedere inwoner en ondernemer kan echt zijn mening geven over tal van zaken die ons dagelijks leven beïnvloeden. Een mening die straks gaat bijdragen aan de besluitvorming van de raad.”

Hoe werkt de Omgevingswet?

Met de invoering van de Omgevingswet in 2021 kunnen inwoners eenvoudig zien welke regels er gelden in hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan regels over bouwen en milieu, veiligheid en geluid of bodemkwaliteit. De wet bundelt de wet- en regelgeving van gemeenten, provincies, Rijksoverheid, waterschappen en veiligheidsregio’s. Veel vergunningaanvragen verlopen dan alleen nog via de gemeente, waardoor de aanvrager niet langer afhankelijk is van meerdere instanties. Op het nieuwe digitale loket is een vergunning straks in veel gevallen digitaal aan te vragen, zonder ingewikkelde procedures.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.