Lezing over de waterberging Twisk

TWISK – In 2005 werd waterberging Twisk ingericht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarna het aangrenzende dorp Twisk tevens een aantrekkelijk natuur-en recreatiegebied rijker was. Na oplevering werd het beheer overgedragen aan Landschap Noord-Holland. In de loop der jaren ontstond zo een gevarieerd gebied met open water, eilandjes, rietmoeras, ruigtes, struweel en bloemrijk grasland.

Op 6 april 2019 vertelt boswachter Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland u aan de hand van een fotopresentatie graag meer over dit bijzondere gebied. Er zal stil worden gestaan bij het grote belang van dit gebied voor broedvogels als Kluut en Visdief, de aanwezige weidevogels en de grote verscheidenheid aan trekvogels die voor korte of langere tijd gebruik maakt van het terrein. Daarnaast herbergt waterberging Twisk een nog jaarlijks groeiende lijst dagvlinders en planten.

Er zal tevens informatie worden gegeven over de in 2018 uitgevoerde maatregelen in het gebied ten behoeve van natuur en recreatie. En wat is er nou aan jaarlijks beheer eigenlijk allemaal nodig om een natuurterrein zo gevarieerd te houden?

Last but not least, tijdens het beheer worden in het gebied soms sporen aangetroffen uit een periode dat hier nog uitgestrekte moerassen en ondoordringbare oerbossen lagen.

Kortom, op deze middag krijgt u volop informatie over het verre verleden, de huidige tijd en de nabije toekomst van dit fraaie terrein.

  • Datum: Zaterdag 2 november 2019.
  • Plaats: Dorpshuis “De Nuwe Skoôl”, Dorpsweg 91, Twisk
  • Aanvang: 14.30 uur
  • Entree: Donateurs vrij, niet-leden € 2.50

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.