Hoorn kent 44 leegstaande panden, tussen 2011 en 2018 is dit snel opgelopen

HOORN – Iedereen staat het faillissement van V&D nog op de netvliezen, een enorme publiekstrekker in de binnenstad van Hoorn sloot van de ene op de andere dag de deuren door het faillissement waarna niet veel later het pand leeg kwam te staan.

De gemeente Hoorn heeft een inventarisatie gemaakt van de leegstand in de binnenstad van Hoorn en daaruit blijkt dat vooral tussen 2011 en 2018 de leegstand in het aantal meters winkelvloeropppervlakte meer dan is verdubbeld. Op aandringen van de gemeenteraad moet het college beleid ontwikkelen die gericht is om verdere leegstand tegen te gaan, deze wens wordt gedeeld met een groot deel van de winkeliers in de binnenstad van Hoorn.

Cultuur-historisch visitekaartje

De binnenstad van Hoorn is het cultuurhistorisch visitekaartje van de gemeente Hoorn waar in 2018 ruim 162 miljoen euro werd uitgegeven in het winkelgebied door de inwoners van Hoorn maar ook door bezoekers aan Hoorn.  Het college zegt dan ook dat het van groot belang is dat de binnenstad aantrekkelijk blijft voor de inwoners en bezoekers van Hoorn.

Om dit te bereiken heeft het college een inventarisatie laten opstellen die zich beperkt tot de leegstand van winkel- en horecapanden, daarnaast zijn ook alleen het gebied binnen de singels onderzocht.  De inventarisatie kent 2 hoofddoelen:

  1. Inzicht krijgen in de huidige leegstandssituatie
  2. Het in beeld brengen van factoren die bijdragen aan deze leegstand

Uit de eerste resulaten blijkt nu dat er in totaal leegstaande panden zijn geteld, in 38 van deze panden zaten voorheen winkels en in de overige zes horeca. 17 panden worden aangeboden via makelaars of websites. De leegstand bevind zich vooral in het ‘winkelrondje’. Zo staan er op de Kleine Noord 8 panden leeg, op de Grote Noord en de Nieuwesteeg 7 panden leeg. Opvallend is dat juist dit gebied als A-locatie bekend staat.

De gemeente Hoorn gaat in gesprek met pandeigenaren en de winkeliers om te kijken of het creëren van draagvlakken voor maatregelen gewenst zijn.

Later dit jaar komt het college met een uitgebreid rapport over de leegstand in de binnenstad van Hoorn

[signoff]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.