Burgemeester sluit drugspand Andijk voor 3 maanden

ANDIJK – Een woning en een daarbij behorende schuur, gelegen aan de Dijkweg te Andijk, zijn vorige week gesloten. Dit in verband met een aangetroffen hennepkwekerij. De sluiting duurt drie maanden. De basis voor de sluiting is de Opiumwet.

De Wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Bijzonder aan deze bepaling is dat niet hoeft te worden aangetoond dat de openbare orde in het geding is. Louter de aanwezigheid van drugs (lijst I/II Opiumwet) boven de normen voor eigen gebruik in de woningen kan al voldoende rechtvaardiging vormen om de woning of het lokaal en de bijbehorende erven te sluiten. Het gaat hier om een sluiting voor bepaalde tijd, waarbij de burgemeester betrokkene eerst moet waarschuwen en op de hoogte moet stellen van de geconstateerde overlast, alvorens hij kan besluiten tot sluiting.

Na de sluiting kan het college van B&W eventueel de Wet Victor toepassen om het pand in ander beheer over te laten gaan of zelfs te onteigenen. Zie hiervoor de Wet Victoria.

[signoff]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.