Sportverenigingen Wognum willen sporthal op terrein Spartanen

WOGNUM – De nood om ruimte voor de vele sportverenigingen in en om Wognum is hoog, daarom heeft de gemeenteraad van Medemblik het college opdracht gegeven om te onderzoeken naar de mogelijkheid van een extra sporthal in Wognum in de vorm van een opblaashal. In het voorstel dat aan de gemeenteraad is voorgelegd vraagt het college de gemeenteraad om een nader onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een semipermanente sporthal bij De Bloesem in Wognum Maar de optie van een semipermanente sporthal op het terrein bij sportclub De Spartanen in Wognum is ook een mogelijkheid en deze lijkt zelfs financieel gunstiger uit te vallen omdat De Spartanen met veel vrijwiligers werkt waardoor de hal voordeliger geëxploiteerd kan worden. Alleen heeft deze optie wel meer risico’s, zo kunnen omwonenden bezwaren aantekenen wat kan leiden tot een langere realisatie van de sporthal en de juridische kosten kunnen ook hoog oplopen.

10 tot 15 jaar

Het college gaat niet uit van een permanente hal omdat de kosten een te groot beslag zal leggen op de begroting en ook vanuit andere kernen komen accomodatievraagstukken op de gemeente af. Een semipermanente hal biedt een oplossing voor de eerstkomende 10 tot 15 jaar. Westfriesland/SEW boegbeeld van sportend Medemblik In Medemblik wordt veel gesport. Er is sprake van een rijk verenigingsleven en veel sportaccommodaties.Naast actieve sporters zijn ook veel vrijwilligers bij de sport betrokken. Traditioneel houdt de gemeente zich vanuit deze maatschappelijke waarde bezig met het stimuleren van sportbeoefening. Medemblik onderscheidt zich ook op het gebied van topsport. Zowel nationaal als internationaal presteren sporters uit Medemblik op hoog niveau. Een boegbeeld in de teamsporten is het Eredivisie dameshandbalteam van Westfriesland-SEW. De Westfrieslandhal heeft niet alleen een functie voor de verenigingen en scholen in Wognum, maar is ook de thuisbasis voor de handbalsters van SEW. De hal is geschikt voor internationale wedstrijden in diverse zaalsporten. De gemeente is eigenaar van de Westfrieslandhal en streeft er naar deze hoogwaardige accommodatie optimaal in te zetten voor de lokale topsport. Daarbij gaat het om wedstrijden en trainingen van lokale topsportverenigingen en topsporters, maar ook om het organiseren van indoor topsportevenementen. Dit met de kanttekening dat breedtesport niet (of zo min mogelijk) in het gedrang moet komen door topsport. Waar SEW oorspronkelijk de Westfrieslandhal benutte voor officiële wedstrijden van dames 1 en 2 is in het kader van topsportbeleid bepaald dat ook de trainingen van deze dames afgewerkt kunnen worden in De Bloesem. Vanuit de topsportambities is de wens van SEW om ook de hoogste jeugdteams gebruik te laten maken van de hal in Wognum. Dit wringt met de doelstelling van de gemeente en de behoefte van de Wognumse binnensportverenigingen om sportactiviteiten (trainingen en wedstrijden) in het eigen dorp te laten plaatsvinden. Huidig gebruik topsporthal en overige accommodaties  [signoff]  ]]>

Reageer op dit onderwerp