Het Westfries Mannenkoor

Oranjeconcert in de Bonifaciuskerk van Medemblik

MEDEMBLIK – De zondag voor Koningsdag, 22 april, organiseert de Stichting Pieter Backer Orgel een Oranjeconcert met medewerking van het Westfries Mannenkoor en de organist Dennis van der Heijden. Het Westfries Mannenkoor bestaat onder de huidige naam ruim 40 jaar! Daarvoor had het als naam “De Verenigde Westfriese Zangers”.  De ongeveer 60 leden van het koor zijn afkomstig uit alle windstreken van Noord-Holland boven het IJ; van Wieringen en de Wieringermeer tot Heemskerk en van Alkmaar tot Bovenkarspel. Het koor staat sinds 2016 onder leiding van Frank de Ruyter. Vaste begeleider van het mannenkoor is pianist/organist Hans Weenink.

Westfries Mannenkoor

Frank de Ruyter begon zijn muzikale carrière bij de Koorschool Sint Bavo in Haarlem. Als jongenssopraan zong hij bij o.a. Bernard Haitink, Ricardo Chailly en David Willcocks.Hij werkte als solist voor het ensemble Hexachordum en werd ook zanger, ditmaal als bas, bij het Kathedrale Koor Haarlem, dat in die tijd onder leiding stond van Gilles Michels. Op dit moment is hij muzikaal leider van The Barbers & Bishops. Met dit ensemble maakte Frank in 2004 als zanger kennis, welke periode twee jaar in beslag nam. Sinds 2016 is hij ook dirigent van het Westfries mannenkoor.

Dennis van der Heijden, geboren en getogen in Medemblik werd op 15-jarige leeftijd organist van het dameskoor van de Gerardus Majellakerk te Onderdijk. In 1989 ging hij naar het Conservatorium te Alkmaar, waar hij koos voor de combinatie Schoolmuziek en pijporgel/kerkmuziek, met als orgeldocent Jos van der Kooy. In datzelfde jaar werd Onderdijk verruild voor Alkmaar, te weten de St. Josephkerk. De studies pijporgel en Schoolmuziek heeft hij in 1996 met succes afgesloten en in 1998 studeerde hij af voor het vak koordirectie.

Dennis van der Heijden is dirigent van de gemengde zangvereniging Sint Caecilia in Noord-Scharwoude. Als organist is hij verbonden aan de Allemanskerk in Oudkarspel en daarnaast is hij organist/dirigent in de St. Jan de Doper te Noord-Scharwoude en geeft hij regelmatig concerten, als solist en/of  begeleider. Zijn diploma Schoolmuziek brengt hij in de praktijk op de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz in Alkmaar, waar hij ook werkt als decaan.

Het programma zal 22 april uiteraard in het teken staan van Koningsdag. Bekende liederen, -koor en orgelwerken zullen klinken naast minder bekende werken. Organist Dennis van der Heijden zal het Pieter Backer orgel in enkele orgelsoli laten horen in onder andere, genoteerde improvisaties van Klaas Jan Mulder, over  Vaderlandse liederen.

Het Westfries Mannenkoor zingt naast werk van Schubert ook Russische en Georgische koorwerken. Wilfred Shaw, Brian Wilson & Tony Ashe zijn enkele componisten die ook op het programma staan evenals een Hollandse Medley van o.a. de Groot en Bannink. Koor, organist en de ambiance van de eeuwenoude Bonifaciuskerk met haar beroemde orgel zijn de ingrediënten voor een heerlijke muzikale inleiding naar Koningsdag 2018.

Het concert begint om 15 uur, de ingang van de kerk aan het Kerkplein is vanaf 14.30 u. open. In de pauze is er gelegenheid iets te drinken. De toegangsprijs is € 8,00