Medemblik kiest voor ‘aftapwet’

MEDEMBLIK – Tijdens het raadgevend referendum op 21 maart hebben stemgerechtigde inwoners van de gemeente Medemblik zich kunnen uitspreken over het invoeren van de ‘aftapwet’ die het kabinet wil invoeren. Het betreft de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Totaal hebben 17.962 kiezers zich uitgesproken. De uitslag is als volgt.

  • Voor de invoering stemden 9328 personen
  • Tegen de invoering stemden 7926 personen
  • Blanco stemmen: 661
  • Ongeldige stemmen: 47 

Reageer op dit onderwerp