Holland boven Amsterdam verdiend alle lof en steun

MEDEMBLIK – Holland boven Amsterdam ligt op schema en is hard op weg om naar een geweldig resultaat.  Wijnand Baerken, directeur van de Stadshavens Medemblik BV zegt in een gesprek met de verslaggever van Medemblik Actueel: “Zo’n proces gaat in fasen en in veel gevallen gepaard met vallen, opstaan en weer doorgaan.  Daar komt hier in Noord Holland nog een variant bij, het lokaal cynisme.  Ondanks alle tegenwerking zie ik, en werk ik samen met, bijzonder gedreven en kundige mensen binnen Holland boven Amsterdam.  Dat er op dit moment doorgestart wordt naar een tweede fase waarbij de koppeling wordt gezocht tussen eerste opzet en faciliterende ondersteuning mag duidelijk zijn. Het is nu aan de ondernemers en plaatselijke politici om hierbij de aansluiting te vinden.

Uiteindelijk zijn deze partijen verantwoordelijk voor het gezamenlijke eindproduct.  De laatste term geeft m.i. ook gelijk het probleem weer.  Het gezamenlijk eindproduct.  Om dit in beeld te krijgen en uiteindelijk te verwezenlijken zal de West-Friese eilandjespolitiek om moeten naar een respectvolle samenwerking die niet in eerste plaats is gestoeld op financieel gewin.  Motiveren was 20 jaar geleden een makkelijk te organiseren tool om iets gedaan te krijgen, helemaal wanneer het een onderwerp betrof waar iedereen profijt bij had,” vertelt Baerken verder.

Groots opgezet Initiatief

Tegenwoordig wordt eerst gekeken wat het persoonlijke voordeel is van een dergelijke inspanning.  Bij een groots opgezet initiatief als Holland boven Amsterdam, met een potentieel win-win model als uitgangspunt, is het van levensbelang dat wij, de ondernemers, met een lange adem onze onvoorwaardelijke steun niet alleen toezeggen maar ook waarmaken. En dat geldt zeker ook voor de pers en het hen er op attent maken dat er geen ruimte is voor gedramatiseerde, onvolledige en onware verslaglegging van en over het onderwerp,” volgens Baerken.

 “Een rem zetten op de noodzakelijke spreiding van toerisme” is wat anders dan “de noodzakelijke spreiding van toeristen stagneert”. Het eerste suggereert een bewuste actie terwijl het tweede een natuurlijk gevolg weergeeft van een mogelijk (te) succesvolle initiële fase. Anyway, onze steun voor Holland boven Amsterdam mag duidelijk zijn,” zeget Baerken tot besluit.

Reageer op dit onderwerp