Nieuw zwembad Wervershoof mogelijk later en duurder

WERVERSHOOF – De komst van het nieuwe zwembad in Wervershoof loopt mogelijk vertraging op en zal waarschijnlijk ook enkele honderdduizenden euro’s duurder uitvallen. Met deze mededeling komt het college richting de gemeenteraad van Medemblik. De gemeenteraad van Medemblik heeft oktober vorig jaar het college gevraagd of in voorbereiding van deze vernieuwing een aantal aspecten meegenomen kunnen worden. Het college stuurt een informatienota naar de raad waarmee verschillende kansen en risico’s worden benoemd. Zo worden de mogelijkheden verkend om niet alleen het zwembad te vernieuwen, maar om een multifunctionele accommodatie te realiseren. Daarentegen zorgen de huidige economische ontwikkelingen ervoor dat zowel de financiering als de bouw wel duurder kunnen uitvallen ten opzichte van de geraamde kosten uit 2017.

Mei 2018 definitief besluit

De gemeenteraad heeft zich voorgenomen om in mei 2018 een defintief besluit te nemen over de komst van de nieuwe Zeehoek aan de westrand van Wervershoof. De gemeenteraad heeft het college via een amende ment opdracht gegeven met een ‘projectopdracht’ te komen waarin o.a. de risico’s van dit project gaan worden benoemd. Het college wil direct laten onderzoeken of er behalve een nieuw zwembad het niet beter is een geheel multifunctionele accommodatie te bouwen. Of hierin ook de verplaatsing van de Dars en de tennisvereniging zijn opgenomen is nog onduidelijk.

Duurder

In rapport ‘nieuwbouw of renovatie 2017’ is met een op dat moment geldende rente van 1% gerekend. Deze rente is per 1 december 2017 nog actueel. Echter een mogelijke stijging van deze rente brengt een hogere subsidiebehoefte met zich mee. 1% rentestijging brengt een extra jaarlijkse subsidiebehoefte van rond de € 75.000,- met zich mee. Maar ook een energieneutraal en gasloos zwembad, gebouwd volgens het cradle to cradle principe, brengt hogere kosten met zich mee met een gelijkblijvend exploitatieresultaat. Bij de bouw van een zwembad met deze uitgangspunten wordt de jaarlijkse subsidiebehoefte hoger. Hoeveel hoger deze kosten worden geraamd moet mei 2018 duidelijk zijn. De consequentie van het bovenstaande kan zijn dat de totale kosten hoger uitvallen dan in de eerste helft van 2017 geraamd. Daarmee wordt de subsidiebehoefte hoger dan de geraamde € 400.000,- per jaar. Het college laat tenslotte aan de gemeenteraad weten dat hoe dan ook zij zich volledig zal inzetten om een plan te maken voor een goede en duurzame voorziening voor de inwoners van de gemeente Medemblik die vele jaren mee zal gaan.]]>