Alsnog bezoekerscentrum bij De Weelen (Zwaagdijk Oost)

ZWAAGDIJK-OOST – Het bezoekerscentrum bij De Weelen aan de Tolweg in Zwaagdijk-Oost komt er alsnog. Een horeca-echtpaar uit Enkhuizen had vorig jaar een aanvraag gedaan bij de gemeente om daar een bezoekerscentrum voor natuurinformatie en -educatie te mogen oprichten (op de plek waar nu een oude Nissenhut staat). De meerderheid van de gemeenteraad besloot toen (juli 2017) op initiatief van Gemeentebelangen, om het plan af te wijzen omdat er naar hun mening onduidelijkheden waren en het te groot zou worden. In de raadsvergadering van 1 februari j.l. kwam het plan opnieuw aan de orde omdat de aanvragers een procedure hadden ingezet. Dat stuitte op fel verzet van, in het bijzonder, Gemeentebelangen. De VVD had echter (ondersteund door ChristenUnie en PvdA) een voorstel gedaan om het besluit van vorige keer in te trekken en het plan toch door te laten gaan. Dit haalde een meerderheid.  De aanvragers hadden het er niet bij laten zitten, waardoor dit opnieuw op de agenda kwam, nu beter onderbouwd.  Ze hadden het nu eerst ook aan de politiek gepresenteerd. Er lag een voorstel om het plan opnieuw af te wijzen, gezien immers het vorige standpunt van de raad. De VVD was echter in de bres gesprongen en had een compleet ander voorstel gedaan, samen met de ChristenUnie en de PvdA, om alsnog de medewerking te verlenen en het vorige besluit in te trekken!  Dit maakte de tongen behoorlijk los.  Dhr Mosch van Gemeentebelangen ging in een lang betoog hier tegenin en probeerde tot in detail uit te leggen waarom dit echt niet kon.  Welke gemeentebelangen zijn partij hiermee probeerde te dienen werd niet helemaal duidelijk. In ieder geval leek de vaarbreedte in de watergang voor hem nog steeds een groot punt, dit ondanks de inmiddels aangedragen gegevens dat die niet in gevaar komt, zeker als daar met de aanlegplaatsen rekening mee wordt gehouden. Andrea van Langen (VVD) verdedigde haar voorstel om wel toestemming te geven en kreeg van diverse zijden bijval.  Staatsbosbeheer (de beheerder van De Weelen) en het recreatieschap staan er wel degelijk achter, stelde zij. Alle onduidelijkheden en verwarring die sommigen tot tegenstemmen hadden bewogen waren opgehelderd,  er komt een mooi initiatief tot stand in plaats van een roestige oude keet. Dus waarom dit dwars zitten? Wethouder Hans Tigges, schor van de griep maar toch aanwezig, beloofde suggesties die door enkele partijen waren gedaan mee te nemen in de uitwerking en met het Recreatieschap te bespreken.   Het leek erg spannend te worden, maar uiteindelijk ging een onverwacht grote meerderheid met het VVD-voorstel mee en werd met 19 tegen 7 stemmen het vorige besluit ingetrokken en toestemming verleend. Alleen Gemeentebelangen zelf bleef tegen, alsmede de PWF en de eenmansfractie PW 2010 .]]>