Midwoud krijgt geen derde ontsluitingsweg nieuwe woonwijk

MIDWOUD – Er is definitief een streep gezet door een derde ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk in oostelijk Midwoud. Daarom gaat straks al het verkeer van en naar de nieuwe woonwijk over de Weder en de Zuid. VVD en BAMM stelden voor om nog eens goed te onderzoeken of een weg richting het Cor Druifplein misschien nog mogelijk is. Bijvoorbeeld langs de MOC-velden of naast/door het zonnepanelenpark. Maar de motie kreeg alleen steun van de Christenunie. Het is jammer dat er nu dus geen onderzoek komt naar een derde ontsluitingsweg. Mark Raat vertelt aan Medemblik Actueel: “De VVD was altijd al tegen de zonneweide. We hebben we in november 2017 nog geprobeerd om het besluit over de zonneweide uit te stellen totdat het bestemmingplan af zou zijn. Maar een meerderheid van de raad besloot helaas anders. Wij vinden het niet geloofwaardig als een gemeente alvast besluit de zonneweide aan te leggen, nog voordat de termijn is afgelopen waarop mensen een zienswijze konden indienen. Bij de commissievergaderingen in het gemeentehuis en de bewonersavond in café De Post werd daarover terecht geklaagd. We hopen nu dat de werkgroep van bewoners in goed overleg met de gemeente kan zorgen om het toekomstige verkeer zo goed mogelijk te verdelen over beide straten.“]]>