College ziet geen reden om op te treden tegen overlast veroorzakende bewoners Kaag 8a Opperdoes

OPPERDOES – Vorige week stelde het CDA schriftelijke vragen over de overlast die wordt veroorzaakt door de bewoners van het pand aan de Kaag 8a in Opperdoes. Vandaag heeft de wethouder een reactie gegeven en stelt dat er niets fout is met het gebruik van het pand aan de Kaag 8a en dat het prima past in het bestemmingsplan.

Het college zegt in antwoord op vragen: “Op het perceel rust de bestemming ‘wonen – wooncentrum’. De voor ‘wonen –wooncentrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor woongebouwen ten behoeve van al dan niet zelfstandige huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals bejaarden en gehandicapten. Ook zijn de gronden bedoeld voor voorzieningen die benodigd zijn voor het verlenen van sociale, sociaal-medische en/of medische verzorging, activering en/of begeleiding dagbesteding van personen die tot deze doelgroep behoren. Hiernaast is ondergeschikte horeca toegestaan die niet uitsluitend ten dienste van de hoofdfunctie hoeft te staan. De eigenaar van het pand heeft een melding brandveilig gebruik gedaan. Deze melding is op dit moment in behandeling bij de afdeling Omgeving & Samenleving.

Op de vraag of het klopt dat de afspraken die medio juli 2016 zijn gemaakt over de brandveiligheid, het parkeren, de afvalemmers en het beveiligen van de brug zegt het college dat bijna alle afspraken zijn nagekomen. Er wordt gewerkt aan het opknappen van de brug en beschoeiing en aan de brandveiligheid en ook wat het afval betreft is men hard aan het werk om een passende oplossing te maken. De gemeente heeft in overleg met HVC 3 afvalbakken laten plaatsen.

Het college erkend wel dat er klachten zijn binnengekomen van omwonenden over de overlast die de bewoners veroorzaken. De boa’s hebben opdracht gekregen direct te reageren op klachten en meldingen van omwonenden en er een camera geplaatst door de eigenaar van het pand en verder krijgt elke bewoner een huurcontract die worden verstuurd aan de gemeente Medemblik.

Ook de brandweer heeft een bezoek gebracht aan het pand en heeft de eigenaar punten van verbetering gegeven, verder is er nu een vast aanspreekpunt bij de gemeente, welke bekend is bij de omwonenden van het pand.

Het college laten weten dat de brandveiligheid prioriteit nr. 1 is en dat er begin januari nog is overlegd met de eigenaar van het pand over welke maatregelen nog moeten worden genomen om het pand te laten voldoen aan de wet- en regelgeving. Verder zorgt de buitendienst ervoor dat het ‘extra’ afval wordt opgehaald tot het moment dat met HVC goede afspraken zijn gemaakt over het ophalen van het extra afval.

De eigenaar van het pand heeft laten weten het opknappen van de brug en beschoeiing te zullen beginnen zodra er overeenstemming is met de gemeente over de functie van het pand.

Het college laat ten slotte weten dat als er geen oplossing komt met de eigenaar zij op basis van wet en regelgeving in beginsel verplcht zijn tot handhavend optreden en het pand kunnen sluiten via één van de bestuurlijke handhavingsmiddelen. Maar dit is pas aan de orde als alle onderhandelingen op niets zijn uitgelopen.