UWV ziet aantal ww-uitkeringen in 2017 sterk dalen

REGIO – Het aantal WW-uitkeringen dat UWV in december 2017 uitkeerde lag aanzienlijk lager dan in december 2016. In Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond werden eind vorig jaar 23.400 uitkeringen verstrekt. Dat was ruim 16% minder dan een jaar eerder. Toen lag het aantal op ruim 28.000. Ondanks de forse WW-daling in de drie arbeidsmarktregio’s, lag de afname lager dan landelijk (-20%). Daar staat tegenover dat het WW-percentage (het aandeel WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) in elk van de drie regio’s kleiner is, en daarmee iets gunstiger, dan het landelijke niveau.

Toenemende krapte
De toenemende werkgelegenheid zorgt voor een daling van het aantal WW-uitkeringen en krapte op de arbeidsmarkt. In steeds meer sectoren hebben werkgevers moeite om geschikte kandidaten voor hun vacatures te vinden. De bouw is een van de sectoren met een groeiend tekort aan vaklieden. In de bouw werden in de drie Noord-Hollandse arbeidsmarktregio’s 422 uitkeringen verstrekt, eenderde minder dan een jaar geleden. De werkgelegenheid nam in de sector onder zowel werkenden in loondienst als zzp-ers toe. Ook in de sectoren metaal en techniek, het grootwinkelbedrijf en onder uitzendkrachten nam het aantal WW-uitkeringen met bijna 30% sterk af.

Bankwezen uitzondering
Ondanks de sterke daling van het totaal aantal WW-uitkeringen, lopen de ontwikkeling per sector behoorlijk uiteen. In het bankwezen was zelfs sprake van een toename van de WW. In deze sector steeg aantal uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s met 15% (naar ruim 1.200). In de financiële sector is nog steeds vraag naar hoogopgeleid personeel, maar werkzoekenden op mbo-niveau hebben vaak moeite om een nieuwe baan te vinden.

Lager tempo in 2018
De verwachting voor 2018 is dat het aantal WW-uitkeringen verder zal dalen, maar in een lager tempo dan het afgelopen jaar. Deze ontwikkeling biedt kansen voor werkzoekenden, maar zorgt tegelijk voor oplopende krapte op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit onderwerp