De economie trekt aan in West-Friesland, nu al 6300 openstaande vacatures

REGIO – De economie in Westfriesland trekt aan en de regionale samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven is verbeterd. Dit blijkt uit en evaluatie van de in 2015 opgezette Regionaal Economische Agenda (REA).Ook de aanjaagfunctie van de REA is duidelijk merkbaar.

Economie

De economie in Westfriesland trekt aan. Dit blijkt uit een lagere werkloosheid (van 6.5% in 2014 naar 5.2% in 2016) en een relatief hoge arbeidsparticipatie (67.1% in 2016). Daarnaast steeg het aantal openstaande vacatures van 2.400 begin 2016 naar 6.300 in 2017. Ook werden er in 2016 meer bedrijven opgericht dan opgeheven en gaven gemeenten meer bouwgrond uit. Daarnaast namen de uitgaven in de toeristische sector tussen 2012 en 2016 met 29 procent toe. “Het is prachtig om te zien dat het bedrijfsleven in Westfriesland door hun onderscheidende vermogen goed weet te profiteren van de groeiende economie” aldus Harry Nederpelt, wethouder economische zaken gemeente Medemblik.

Samenwerking

Door een regionale aanpak tussen overheid, ondernemers en onderwijs wordt samenwerking tussen hen bevorderd en gefaciliteerd. De REA krijgt hierdoor een aanjaagfunctie. Ondernemers zijn het meest positief over de samenwerking met de gemeenten, de aandacht voor de toeristische sector, investering in de openbare ruimte en investeringen in infrastructuur, zoals de ontsluiting met Amsterdam en het faciliteren van snel internet. Ook vinden ondernemers dat de gemeentebesturen toegankelijk en benaderbaar zijn. Ben Tap, wethouder economische zaken gemeente Hoorn: “De samenwerking maakt het mogelijk om over gemeentegrenzen heen te kijken, zowel door de gemeenten zelf als door de betrokken ondernemers en hun klanten”. Verbeterpunten

zijn er bij ondernemers uit de horeca en detailhandel. Zij hebben doorgaans het meest last van regeldruk, voorkomend uit landelijke wetgeving. 

Programmakoers

Het grootste deel van de REA-projecten is in uitvoering of al afgerond. Projecten kennen voldoende flexibiliteit om te worden omgebogen om nog beter op de doelstellingen aan te sluiten. Op deze manier draagt elk project bij aan de vijf thema’s en de doelstelling: een vitale en toekomstbestendige Westfriese economie op basis van een goede samenwerking. Enkele al succesvolle projecten zijn onder andere de ‘Kom binnen bij bedrijven’ dag en het Startersloket. 

Toekomst

In 2019 zal de definitieve evaluatie plaats vinden. De bevindingen vormen een leidraad voor de invoering van de nieuwe omgevingswet in 2021. Ook kan de dienstverlening van gemeenten aan ondernemers zo worden verbeterd. Naar verwachting zal er na 2019 een nieuwe REA worden opgesteld.