Westfries Museum Hoorn gaat fors uitbreiden

HOORN – TPAHG Architecten B.V gaat het programma van eisen maken voor een uitbreiding van het Westfries Museum met het naastgelegen pand Roode Steen 15. Dat maakte wethouder Samir Bashara van Cultuur en Erfgoed maandag 15 januari bekend. Hij overhandigde  het Hoornse architectenbureau de opdrachtbrief en felicitaties ‘met deze inspirerende opdracht’. TPAHG kwam als beste uit de bus na een meervoudig onderhandse aanbesteding. 

Het Westfries Museum presenteerde in oktober 2017 het plan ‘Hoorn CS’, een visie op een uitbereiding van het museum met het pand Roode Steen 15 en de achterliggende stadstuin. In december stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor het laten maken van een programma van eisen, inclusief het laten maken van schetsontwerpen door drie architecten.

Uitgangspunt in de uitbreidingsplannen van het museum is een driedeling, waarbij het middelste pand een publieke ruimte wordt. Deze openbaar toegankelijke ruimte kan een hart voor de Roode Steen en een hart voor Hoorn worden. Het is het startpunt waar iedereen die iets van Hoorn wil weten terecht kan.

Schatkamer

Het Westfries Museum is een museum van de Gouden Eeuw en wil dat ook blijven. Op dit moment is het (gemeentelijk) museum gehuisvest in twee naast elkaar gelegen gebouwen: Roode Steen 1 en Roode Steen 16. Per 1 januari 2019 komt het ernaast gelegen pand Roode Steen 15 vrij. Het museum pleit bij een uitbreiding met Roode Steen 15 voor een driedeling van de gebouwen. Het huidige 17e –eeuwse Statencollege met zijn vele stijlkamers wordt geprofileerd als de ‘Schatkamer’. Met een mooiere aankleding maar ook met moderne technieken als augmented reality. Hierbij wordt de werkelijkheid met behulp van tablets en apps verrijkt met virtuele beelden.

Gouden Eeuw & Ik

Roode Steen 15 wil verdieping en verrijking bieden. Vooral gezinnen en jonge mensen moeten zich aangetrokken voelen en er actief zelf aan de slag gaan met het thema van de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw & Ik beleven bezoekers in een lab-achtige omgeving en met gebruikmaking van moderne technieken. Beleving en verwondering en verrijking en verdieping zijn de kernwoorden voor dit deel van het museum. Het wordt ook de plek voor tijdelijke tentoonstellingen.

Verbinding

In Roode Steen 16 zijn nu nog de tentoonstellingsruimte en het museumcafé gehuisvest. In de nieuwe situatie wordt dit gebouw niet alleen de verbinding tussen de twee museumdelen, maar ook de verbinding met de stad en met de partijen die voor de stad werken Dit deel wordt openbaar toegankelijk en bezoekers kunnen er kennismaken met de stad en wat daar te doen is. Het kan het startpunt worden voor stadswandelingen, er is informatie over de stad te vinden, er is een museumwinkel maar ook een tuincafé.

Bijzonder gebaar

De achterliggende tuinen worden met elkaar verbonden. Ze vormen een groene oase, waar je even lekker kan zitten en er zijn activiteiten. De begane grond wordt een soort hotellobby van de Roode Steen, het visitekaartje van de stad. Het museum wil graag dat met een bijzonder gebaar duidelijk wordt dat hier de entree ligt, bijvoorbeeld bouwkundig of met een bijzonder kunstwerk.

Programma van eisen en schetsontwerp

De eerste stap is nu het opstellen van een programma van eisen op basis waarvan de kosten globaal worden  doorgerekend en schetsontwerpen kunnen worden gemaakt. Het museum en de gemeente hopen in het najaar  van 2018 het programma van eisen en de schetsontwerpen aan de (nieuwe) gemeenteraad te kunnen presenteren. Daarna volgt de fase van een definitief ontwerp en een gedetailleerde doorrekening van de bouwkundige en organisatorische kosten. Ook wordt dan duidelijk  wat nodig is voor de inrichting en presentatie in het museum. Als alles volgens plan verloopt, kan de gemeenteraad begin 2019 besluiten over een concreet projectplan met begroting en dekkingsplan. Boudewijn van Langen en Arné Peeters van TPAHG noemden de opdracht ‘een grote eer’.