VVD Medemblik presenteert verkiezingsprogramma ‘Het kan beter!

MEDEMBLIK – Meer betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen. Lagere belastingen en heffingen, veiligere wijken, de gemeentefinanciën op orde en leefbaarheidsgeld uitgeven aan de kernen, niet aan managers en bureaucratie.

Het is slechts een greep uit de maatregelen die de VVD, met uw steun op 21 maart, wil nemen om de gemeente beter te maken. En dat is hard nodig: het is tijd om écht aan de slag te gaan. In de afgelopen vier jaar heeft het gemeentebestuur op de winkel gepast. Daarom zijn onnodig veel jongeren uit de gemeente vertrokken omdat ze niet aan een woning kunnen komen. Ook zagen inwoners en ondernemers de lastendruk jaarlijks stijgen, waardoor zij niet meeprofiteerden van de economische groei en de stijgende inkomsten van de gemeente. Terwijl de gemeente evengoed structureel meer geld blijft uitgeven dan er binnenkomt, tekorten worden opgevangen met grepen in de reservepotten.

De VVD vindt dat de gemeente met u en uw uitdagingen bezig moet zijn: de blik naar buiten richten, het initiatief bij de mensen laten en hen ondersteunen. Inwoners, verenigingen en ondernemers zitten verlegen om een gemeente die voorwaarden schept, hen de ruimte geeft en niet in de weg zit. De VVD wil kortom een gemeente die doet waarvoor een gemeente bedoeld is. Zoals wegen bouwen, veiligheid bevorderen, bedrijvigheid stimuleren, openbaar groen netjes onderhouden, voorzieningen ondersteunen, jongeren en starters aan de gemeente binden, ouderenhuisvesting verbeteren en een sociaal vangnet bieden voor iedereen die het niet op eigen kracht redt.

In het verkiezingsprogramma van de VVD vindt u een compleet overzicht van alle VVD-standpunten voor de gemeente. De standpunten voor de kernen presenteert de VVD eind januari. Wilt u op de hoogte blijven? Houd vvdmedemblik.nl in de gaten, like onze facebookpagina (VVDmedemblik) of volg ons op Twitter (@VVDmedemblik).

Klik hier voor het verkiezingsprogramma.