Provincie ziet nog steeds brood in ‘Holland boven Amsterdam’

REGIO – Op 7 december 2017 hebben 18 gemeenten, de provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) met een handtekening afgesproken de samenwerking voor de komende zeven jaar voort te zetten. Ontwikkelingsbedrijf NHN werkt al tien jaar namens 18 gemeenten en de provincie aan de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord. In die periode heeft de regio Noord-Holland Noord een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De ondertekening vond plaats bij InHolland in Alkmaar, waar NHN vanaf 1 januari 2018 is gevestigd.

De regio kiest er in het ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam 2040’ voor om de focus te leggen op waar de regio goed in is: agri & food, energie, water en toerisme. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie NoordHolland, Jaap Bond: “Vanuit Noord-Holland Noord dragen we bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Hier worden nieuwe teeltmethodes beproefd, leren we steeds zorgvuldiger omgaan met zoet water, ontwikkelen we duurzame energiebronnen en veredelen we de beste zaden van de wereld. Daarnaast hebben we ook nog eens de ruimte om betaalbaar te wonen en beschikt de regio over prima recreatiemogelijkheden. De samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden is daarbij cruciaal. Het Ontwikkelingsbedrijf bevordert die samenwerking en helpt ons economische kansen te verzilveren en de werkgelegenheid in de regio te versterken.”

Lees ook: Holland boven Amsterdam levert vrijwel niets extra voor Medemblik op

Uitvoeringsorganisatie

NHN heeft als uitvoeringsorganisatie van de overheid een aantal kerntaken; marketing & acquisitie, verbeteren van het vestigingsklimaat en ondersteunen van ondernemers bij hun vestigings- en investeringsplannen. NHN ondersteunt omvangrijke projecten (zoals Seed Valley en de herstructurering van glastuinbouwgebied Alton) en begeleidt duurzame energie innovaties (zoals InVesta en het Energy & Health Campus in Petten). Daarnaast is NHN uitvoerder van de destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam met als doel toeristische bestedingen in het gebied te vergroten. NHN voert niet alleen projecten uit, maar speelt ook een belangrijke rol in verschillende acquisitietrajecten, waarvan de vestiging van Microsoft op Agriport A7 een goed voorbeeld is.

Wethouder Economische Zaken van gemeente Schagen, Jelle Beemsterboer is blij met de voortzetting van de samenwerking: “NHN verricht bijna onzichtbaar, maar cruciaal werk. Zij versterken samenwerking tussen ondernemers in onze regio, zij werven nieuwe bedrijven en begeleiden groei en clustervorming. Ook helpt NHN bij de regionale lobby agenda. Voor Schagen is het meest zichtbaar het vele werk dat NHN doet voor de Energy&Health Campus in Petten. De aanwezige wetenschapsclusters in Petten worden gepositioneerd, geholpen in groeiambities en samengebonden in de wens om meer start-ups aan te trekken en studenten en promovendi voor tijdelijk onderzoek gelegenheid te bieden. Voor dat succes is de samenbindende rol van NHN van groot belang.

Monique Stam, Wethouder Economische Zaken van gemeente Heerhugowaard, voegt toe: “Het Alton-project is een van de successen van regionale samenwerking binnen Noord-Holland Noord. Een mooi voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking tussen ondernemers, provincie, het Ontwikkelingsbedrijf en de regiogemeenten. Samen met OVAL, de ondernemersvereniging van Alton, pakken wij de herstructurering van dit glastuinbouwgebied aan en werken wij aan onze ambitie om Alton in 2030 energieneutraal te maken. Wij delen de opgedane kennis en kunde binnen deze samenwerkingsverbanden met elkaar binnen de glasdriehoek Grootslag, Agriport A7 en Alton en werken zo samen aan de versterking van Greenport NHN.

Ben Tap, wethouder Economische Zaken in Hoorn over de voortzetting van de samenwerking: “Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is de regionale uitvoeringsorganisatie, die de gezamenlijke ambities van de regio Holland boven Amsterdam helpt te realiseren. Dat doen zij zeer adequaat en efficiënt. Gemeente Hoorn vindt het belangrijk dat het ontwikkelingsbedrijf deze werkzaamheden ook de komende periode kan blijven uitvoeren en daarom zetten wij een enthousiaste handtekening onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Ambities

De regio Noord-Holland Noord heeft samen met de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Alkmaar een Ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam 2040’ vastgesteld. Hieraan is een regionaal uitvoeringsprogramma gekoppeld. Het Ontwikkelingsbedrijf helpt als uitvoeringsorganisatie deze regionale ambities mee te realiseren.