Presentatie inventarisatie vaarroutenetwerk West-Friesland

West-Friesland – Vandaag presenteert het Recreatieschap Westfriesland (RSW) de resultaten van de inventarisatie van het vaarroutenetwerk in West-Friesland.

Varen zit de West-Fries in het bloed; een optimaal regionaal vaarroutenetwerk is nodig om aan een groeiende behoefte Daarom zet het Recreatieschap Westfriesland in op een nog aantrekkelijker netwerk dat ook aansluit op de vaarroutes buiten de regio.

Het RSW heeft al veel gerealiseerd op het gebied van varen. Vaarroute West-Friesland Oost, vaarroutes in de Westerkoggen en vaarroute de Gouw zijn succesvolle projecten. Het gebruik is divers: ’s avonds een rondje varen in de stilte van de polder, of in het weekend met familie en vrienden het water op: de circa 350 kilometer vaarwater in West-Friesland kent altijd een grote aantrekkingskracht.

De bestaande vaarroutes in West-Friesland zijn goed bevaarbaar voor kano’s, fluisterboten en grotere vaartuigen, maar verbeterpunten zijn er altijd. Daarnaast neemt de drukte op het water toe en vraagt de regio om uitbreiding van de vaarmogelijkheden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om een gebied doorvaarbaar te maken moeten veel knelpunten worden opgelost. Denk daarbij aan bruggen en duikers die te laag zijn, dammen die de doorvaart belemmeren en peilverschillen die overbrugd moeten worden.

Er zal door de regio een keus gemaakt moeten worden op welke routes zij zich richten. Alvorens deze keus gemaakt kan worden moet eerst duidelijk zijn waar welke knelpunten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden. Het Recreatieschap Westfriesland heeft daarom in 2011 aan Unihorn de opdracht gegeven om van het bestaande vaarroutenetwerk de balans op te maken en de knelpunten te beschrijven. Het doel is te komen tot een regiodekkend vaarroutenetwerk en om ook de kansen voor uitbreiding van het netwerk te beschrijven.

Vorig jaar is het onderzoek afgerond. Het resultaat is een overzicht van bestaande en kansrijke routes voor kano’s, fluisterbootjes en grotere vaartuigen, inclusief alle knelpunten. Denk hierbij aan bruggetjes, smalle aquaducten of dammen, maar ook aan variabele waterdieptes. Tevens komen de voorzieningen aan bod: steigers, aanlegpunten en overstapplaatsen. Van al deze punten is gedetailleerde informatie opgenomen met de daarbij behorende oplossingen.

Tevens is in een projectplan een advies gegeven voor zaken als het beheer, handhaving en promotie van de routes

_MG_2858 _MG_2857 _MG_2856 _MG_2854 _MG_2852

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.