CDA thema avond goed bezocht

Op 6 februari 2013 organiseerde CDA-Medemblik in Midwoud een goed bezochte thema-avond over sport in Medemblik. De avond stond onder inspirerende leiding van Theo van Eijk. In de discussie kwam naar voren dat men tevreden is over de sportfaciliteiten binnen de Gemeente Medemblik.

De sportparticipatiegraad van inwoners van Medemblik is met ca 75% ruim boven het landelijk gemiddelde. De invloed van sporten en bewegen op gezondheid en welzijn voor jong en oud is evident. Om topsporttalenten te ontwikkelen is een goede begeleiding vanaf het begin, op vaak zeer jonge leeftijd, noodzakelijk.

Om nog meer mensen te interesseren in sport en actief sport te laten bedrijven en om de sportfaciliteiten in Medemblik nog beter te benutten is aanstelling van Combinatie Functionarissen noodzakelijk. Dit wordt door politiek en Gemeentebestuur verder uitgewerkt.

Het publiek in Midwoud was zeer gevarieerd. Aanwezigen kwamen uit de sportwereld, top- en breedtesport, jongeren en ouderensport van Medemblik en omstreken en spraken met mensen uit politiek en bestuur. De inleiding van Wiebe Zoethout, voormalig voorzitter van het college van bestuur van Tabor college, getiteld “Sport is een essentieel onderdeel in algemene vorming van jeugd”, ging in op het belang van sport in de burgerschapsontwikkeling en als kweekvijver voor topsport. Ontdekken, koesteren en ontwikkelen van talent.

Hij gaf aan dat ontwikkeling van een regionaal talentencentrum voor schaatsen kansen biedt als Westfriese gemeentes daarin gezamenlijk optrekken. Alex Hoveling, sportfysiotherapeut, onderstreepte het belang van sporten en bewegen voor jeugd en ouderen. Hij pleitte ondermeer voor meer sport en beweging op school en aanstelling van vakleerkrachten op scholen. Bovendien is het belangrijk om het meedoen aan deze lessen te stimuleren en te voorkomen dat leerlingen hierbij spijbelen. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk in aanraking komen met sport, in ieder geval in het basisonderwijs en zelfs daarvoor. Koppeling van sportverenigingen met onderwijsinstellingen, gezondheidszorg en de gemeente is noodzakelijk om dit in goede banen te leiden.

Hans Huibers; Westfriesland SEW, topsport en breedtesport met een maatschappelijke functie, kaartte de binding tussen breedtesport en topsport en de binding met de regio Westfriesland aan. Hij gaf aan zeer tevreden te zijn met de door de Gemeente gerealiseerde en te realiseren sportfaciliteiten, maar ziet nog veel meer mogelijkheden door de samenwerking te verbeteren tussen sportverenigingen, Gemeente en onderwijsinstellingen.

Hij pleitte voor de aanstelling van Combinatiefunctionarissen die de driehoek tussen deze drie belanghebbenden kunnen sluiten. Wethouder Louw-Jan Zwagerman zei in de forumdiscussie dat hij dit idee ondersteunt en verder zal uitwerken. CDA- Raadslid en woordvoerder sport, Ed Meester, ondersteunde het initiatief.

In de levendige forumdiscussie onderstreepte Edith van Dijk, 6 keer wereldkampioen langeafstandzwemmen en nu actief in kinderopvang, het belang van vroeg in aanraking komen met bewegen en sporten. In de discussie kwam ook het subsidiebeleid van de Gemeente aan de orde. Door bezuinigingen worden vooral kleinere groepen en initiatieven getroffen. Naast eigen creativiteit om met de financiële druk om te gaan werd gewezen op alternatieve bronnen zoals bijvoorbeeld Gemeenschapsveilingen en, in het kader van beweging voor ouderen, WMO-budgetten. De uitdaging blijft om de 25% niet-sporters toch in beweging te krijgen. De sleutel daarvoor ligt bij de Gemeente, door aanstelling van Combinatiefunctionarissen.

Inlichtingen:

Ron Schoutsen, Voorzitter CDA Medemblik, 06-51487269

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.