Bekendmakingen gemeente Medemblik week 7

1. Week 7 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (met ontvangstdatum):

 • Andijk, Landstraat 20: plaatsen twee dakkapellen (02-02-2013)
 • Sijbekarspel, Westerstraat 6: verbouwen van de woning (02-02-2013)
 • Wervershoof, De Gouw 65: plaatsen van een erfafscheiding met overkapping (01-02-2013)
 • Wognum, Burg. Commandeurlaan 35:wijzigen van de bestemming (01-02-2013) Wognum, Hoornseweg naast nr. 8: bouwen van een schuur (06-02-2013)
 • Zwaagdijk-West, Balkweiterhoek 15: bouwen van een aanbouw (05-02-2013)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

2. Week 7 Verleende vergunningen/ontheffingen
Verleende vergunningen/ontheffingen (met verzenddatum): zaterdag en zondag 23-03-2013 24-03-2013

 • Twisk, Dorpsweg 121: Brocantefair (08-02-2013) Verleende doorlopende standplaatsvergunningen (met verzenddatum):
 • Vrijdagen Andijk, parkeerplaats naast dorpshuis Centrum: Standplaatsverkoop van vis- en visproducten (06-02-2013)
 • Donderdagen Wervershoof, Raadhuisplein: Standplaatsverkoop van vis- en visproducten (06-02-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

3. Week 7 Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning:
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning: Wognum, Grote Zomerdijk 2a: slopen van bestaande schuren en herbouwen van een schuur (04-02-2013)

4. Week 7 Besluit aanvraag niet te behandelen
Besluit aanvraag niet te behandelen (met verzenddatum):

 • Medemblik, Vooreiland 14A: veranderen begane grond van slaapgelegenheid in restaurant (07-02-2013)
 • Wervershoof, Raadhuisplein 17: verbouwen van een kantoorruimte tot appartementen en kantoren (05-02-2013

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

5. Week 7 Voorgenomen omgevingsvergunning (uitgebreid)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan het gebruiken van een woonunit voor een periode van 5 jaar aan de Zwaagdijk 359 te Zwaagdijk-West. Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van het Klant Contact Centrum Ruimte in het gemeentehuis. Zienswijze Gedurende deze termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Een zienswijze kan niet per e-mail worden ingediend.

6. Week 7 Reguliere verleende omgevingsvergunningen
Reguliere verleende omgevingsvergunningen met (verzenddatum):

 • Andijk, Dijkweg 191: oprichten van een woning (06-02-2013)
 • Andijk, Flamingolaan voor nr. 3: kappen van 2 essen (08-02-2013)
 • Andijk, Landstraat 20: plaatsen van 2 dakkapellen (08-02-2013)
 • Andijk, Meander tussen nrs. 23 t/m 29: kappen van 5 elzen (04-02-2013)
 • Nibbixwoud, Overspoor 3: realiseren van een woning in een bestaand gebouw (04-02-2013)
 • Sijbekarspel, Mient bij nrs. 18 t/m 44: kappen van een eik en een esdoorn (07-02-2013)
 • Wervershoof, Simon Koopmanstraat 158-164, 166-172 en 218-228 (even nummers): bouwen van 14 woningen (04-02-2013)
 • Wognum, Het Bon 27: plaatsen van een dakkapel (06-02-2013)
 • Wognum, Parelgras 2 t/m 12 (even nummers): bouwen van 6 woningen (08-02-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

7. Week 7 Geaccepteerde sloopmelding
Geaccepteerde sloopmelding (met verzenddatum): Wervershoof, Dorpsstraat 154: slopen van autowasplaatsen (04-02-2013)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.