VVD Medemblik presenteert Deltaplan Bouw

Deltaplan Bouw
Deltaplan Bouw

Medemblik – De bouw ligt stil, starters krijgen geen hypotheek en de overheid zit woningcorporaties in de weg. Reden voor de VVD Medemblik om het initiatief te nemen voor het Deltaplan Bouw. De VVD daagt ondernemers, overheden en bouwbedrijven uit om de handen ineen te slaan. ‘We willen gezamenlijk een plan ontwikkelen dat concrete stappen zet en op korte termijn oplossingen biedt, we hebben alvast de eerste stappen gezet’ aldus VVD-commissielid en initiatiefnemer Kees Nederhoff. Samen met de fractie van de VVD en wethouder Louw Jan Zwagerman slaat hij 9 februari a.s. om 12:00 uur in Abbekerk de symbolische eerste paal.

De doelgroep voor het Deltaplan Bouw zijn de starters op de koopwoningmarkt. Zij verkrijgen een stuk grond van de gemeente in erfpacht (of voor een huurprijs) en betalen alleen de bouw- en bijkomende kosten van de woning. Na 10 jaar kunnen ze kiezen de erfpacht voort te zetten of de grond te kopen tegen de eerder overeengekomen prijs. Iedereen heeft daar voordeel bij: starters krijgen eerder een hypotheek, bouwbedrijven hebben weer werk en de gemeente ziet zijn grond ontwikkeld en behoudt zijn jongeren in de gemeente.

Nederhoff: ‘De beste ideeën komen niet van de gemeente maar vanuit de dagelijkse realiteit. Ondernemers, bouwbedrijven en woningcorporaties zien kansen in dit plan, zij roepen al heel lang dat de politiek werk moet maken van de crisis.’ De VVD roept politiek en marktpartijen op om de komende drie maanden met goede ideeën te komen. Daarna wordt een gedetailleerd plan uitgewerkt dat als initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In het najaar van 2013 kunnen wellicht al de eerste starters hun droom verwezenlijken.

U bent van harte uitgenodigd om het slaan van de eerste paal bij te wonen: zaterdag 9 februari om 12:00 bij het Nieuwe Veld in Abbekerk, een locatie voor woningbouwmogelijkheden.

Route: rijd naar Parklaan 74, daar rechtsafslaan. Aan het einde van de doodlopende weg is parkeermogelijkheid. Dan lopen naar de dam van het weiland.

Voor meer informatie over de inhoud van het plan kunt u contact opnemen met:
Kees Nederhoff, tel. 0613344550

Voor meer informatie over het evenement en de PR kunt u contact opnemen met:
Mark Raat, tel. 0681155160


Het Deltaplan bouw

Inleiding
De bouw is bijna tot stilstand gekomen door een opeenstapeling van gebeurtenissen en maatregelen. De overheid veroorzaakt een afremming van de economische ontwikkelingen en verhoogd de voorwaarden voor het verkrijgen van een hypotheek. Dezelfde overheid legt een grote financiële claim bij woningcorporaties zodat die partijen veel minder kunnen investeren. De mensen zijn onzeker over hun inkomen en de banken zijn druk bezig hun balanspositie te verbeteren.
De bouw komt daardoor van alle kanten in de knel en daardoor stagneert de bouwnijverheid en werkgelegenheid in de bouw.

De VVD Medemblik wil niet wachten tot de markt het zelf maar oplost en wil daar nu iets aan doen en heeft een plan: Het Deltaplan bouw.

Het Deltaplan bouw
Doelgroep voor de eerste fase van het Deltaplan bouw zijn de starters op de koopwoningmarkt. Mensen die nu nog onzelfstandig wonen (bij ouders of op kamers) en mensen die nu een huurwoning bewonen.

Voor deze groep hebben wij een plan ontwikkeld.

Het plan is simpel, er wordt een plan ontwikkeld (door marktpartijen) in een of meer kernen van de gemeente Medemblik waarbij de startende koper alleen de bouw- en bijkomende kosten betaalt en de grond voor een periode van 10 jaar om niet (via een huur of erfpacht constructie) in gebruik krijgt.
Na die 10 jaar kan de koper de grond in erfpacht behouden of alsnog de grond kopen tegen de overeengekomen aankoopprijs.

Marktpartijen, aannemers, bouwbedrijven en anderen (bij voorkeur uit West-Friesland) kunnen deelnemen aan het plan de gemeente is uitsluitend faciliterend bezig.
Ook initiatieven van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en andere gezamenlijke opdrachtgeverschap kunnen in dit plan gerealiseerd worden.
Een rekenmodel is bschikbaar.

Vervolg
De VVD Medemblik stelt voor dat de gemeente Medemblik een verdere detaillering van dit plan realiseert en marktpartijen vraagt te komen met initiatieven. Het heeft onze voorkeur regionale bedrijven bij voorkeur de kans te geven dit initiatief tot een succes te maken.

Kansen en marktverkenning
De VVD Medemblik heeft een verkennend onderzoek gedaan bij bouwondernemingen, banken en anderen alle partijen zijn zeer positief over dit plan. Wij dagen de politiek en marktpartijen uit om binnen 3 maanden met een plan te komen.

Download hier (Rechtermuisknop en dan opslaan als ) het Deltaplan Model

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.