West-Friesland wil binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s behoren.

top 10 aantrekkelijke regio’s
top 10 aantrekkelijke regio’s

West-Friesland – Die ambitie spreken de colleges van zeven West-Friese gemeenten uit in het Pact van Westfriesland. Met dit pact willen de zeven met ondersteuning van de provincie de regio versterken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. De colleges stellen hun gemeenteraden voor het pact vast te stellen. Daarna wordt het aan het provinciebestuur aangeboden.

Aantrekkelijk op vele fronten
West-Friesland heeft volgens de colleges van West-Friesland alles in zich om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren: historie, stad en platteland, landelijke uitstraling met grote publiekstrekkers, veel monumenten en cultuur- en sportvoorzieningen. Daarnaast is de regio goed bereikbaar per auto, spoor, boot en fiets, heeft ze een hardwerkende beroepsbevolking en een aantal internationale topbedrijven. De ligging aan het IJsselmeer en Markermeer en de Westfriese Omringdijk bieden bovendien goede mogelijkheden voor dagrecreatie.

Duidelijk einddoel
De West-Friese gemeenten werken al decennia lang samen op tientallen dossiers. En die samenwerking wordt steeds hechter en omvangrijker. ‘Door samen een stevige regionale ambitie te formuleren met stevige verplichtingen, hebben we een einddoel en wordt versnippering voorkomen’, legt burgemeester Gert Jan Nijpels van Opmeer uit. ‘Een duidelijk einddoel zorgt voor richting in de samenwerking en is ook hard nodig gezien de economisch slechte tijden’, vindt Nijpels.

Onderzoek
Door eerst in kaart te brengen hoe de regio ervoor staat, wordt dit voorjaar onderzoek gedaan. Daarbij wordt de aantrekkelijkheid van de regio op vijf gebieden gemeten: wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. Burgemeester Onno van Veldhuizen van Hoorn: ‘Dat onderzoek moet duidelijke handvatten gaan bieden voor een concreet programma met acties en projecten die de regio gezamenlijk gaat oppakken en de regio verder brengen. Het onderzoek moet inzicht bieden in waar we beter in zijn dan de rest van Nederland en waar het wat minder is dan elders.’

Uniek
Het is de bedoeling dat dit onderzoek na enkele jaren wordt herhaald om te zien wat het effect is van de gezamenlijke inspanningen om de regio naar topniveau te tillen.
De burgemeesters van de grootste en kleinste gemeente in West-Friesland noemen het uniek dat de zeven colleges samen zo’n ambitieus einddoel hebben neergelegd en daar concreet, via bindende en afdwingbare afspraken aan willen werken. ‘Bijzonder is bovendien dat gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben aangegeven de West-Friese gemeenten hierin terzijde te willen staan’, aldus de burgemeesters Van Veldhuizen en Nijpels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.