Meer jongeren met diploma van school in West-Friesland

Meer jongeren met diploma
Meer jongeren met diploma

West-Friesland – In de regio West-Friesland werpen diverse maatregelen vruchten af om meer jongeren met een diploma van school te laten gaan.

Deze stijgende trend werd ook in het schooljaar 2011-2012 gecontinueerd. Sinds het schooljaar 2005-2006 is het aantal vroegtijdig schoolverlaters met 36% gedaald. Hiermee heeft de regio West-Friesland landelijk gezien de vier na grootste daling. Deze landelijke cijfers zijn recent bekend gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Resultaat gezamenlijke aanpak
Peter Westenberg: ‘We zijn blij dat de maatregelen die we als gemeenten en scholen hebben genomen, zijn vruchten afwerpen. De cijfers wijzen uit dat we goede resultaten behalen met onze gezamenlijke aanpak. Toch is er nog steeds een groep vroegtijdig schoolverlaters en die groep willen we zo klein mogelijk maken. In West-Friesland zijn er nu 493 jongeren (2,8%) die vroegtijdig hun school verlaten; in het schooljaar 2005-2006 waren dat 770 jongeren.(4,5%) Met onze gezamenlijke aanpak en door het aantal maatregelen uit te breiden, willen we nog meer jongeren aan een diploma helpen.’ Jongeren met een diploma hebben een sterkere positie op de arbeidsmarkt en daardoor meer kans op een baan. Door vooral samen op te blijven trekken, streven de gemeenten en het onderwijs ernaar om regionaal het gestelde doel van 1,97% voor het schooljaar 2014-2015 te behalen. In aantallen betekent dit dat bijna 150 jongeren extra met een diploma de scholen verlaten.

Extra maatregelen
De bestaande maatregelen worden voortgezet en uitgebreid om het aantal vroegtijdig schoolverlater nog verder te verlagen. De activiteiten gericht op jongeren die uit het onderwijs dreigen te vallen, worden zoveel mogelijk regionaal georganiseerd. Daarbij wordt het toegespitst op leerlingen in havo/vwo, VMBO bovenbouw en MBO niveau 3 en 4. Verzuimmaatregelen voor jongeren tot 18 jaar worden nu ook toegepast op jongeren van 18 jaar en ouder. De overdracht van jongeren van het voortgezet onderwijs naar het MBO wordt goed begeleid. Deze overstap en de aanpak wordt geanalyseerd waarna maatregelen die goed hebben gewerkt, specifieker worden ingezet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.