Bekendmakingen gemeente Medemblik week 4

Bekendmakingen
Bekendmakingen

Gemeente Medemblik – Roele de Vries Recycling BV is van plan om haar inrichting uit te breiden met een tankstation voor het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, bestemd voor eigen voertuigen. Hierdoor veranderen tevens de inrichtingsgrenzen. Daarnaast dienen door de uitbreiding met een tankstation enkele voorschriften uit de omgevingsvergunning d.d.

4 juli 2005 (kenmerk 2004-58381) aangepast te worden. Het betreft voorschriften met betrekking tot het afleveren van brandstoffen aan eigen interne transportmiddelen (heftrucks).

De inrichting is gelegen aan de Spoorstraat 5 te Wognum in de gemeente Medemblik.

Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben deze vergunning bij besluit van 11 januari 2013 verleend.

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpvergunning. De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

U kunt de vergunning inzien

De vergunning en alle bijbehorende stukken kunnen van 25 januari tot 9 maart 2013 worden ingezien:

  • – op het gemeentehuis Medemblik, Dick Ketlaan 21 te Wognum op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur en dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur;
  • – bij het Servicepunt Andijk, Kleingouw 2 (Centrum voor Jeugd en Gezin) te Andijk op maandag van 12.30 tot 16.00 uur en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 16.00 uur;
  • – bij het Servicepunt Medemblik, Nieuwstraat 76 (Rabobank) te Medemblik op dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur en woensdag van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
  • – bij het Servicepunt Wervershoof, Olympiaweg 25 (Woningstichting Het Grootslag) te Wervershoof op dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 16.00 uur.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B.D. Alers (tel.: 0800-9986734).

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot 9 maart 2013 tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank te Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Belanghebbenden kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en eventueel een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.